english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Tydzień Ekumeniczny w Pile

Dnia 21 stycznia 2009 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile odbyło się nabożeństwo z okazji Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan dla diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (rzymkat.) oraz części północno-zachodniej diecezji pomorsko–wielkopolskiej (ew-augsb).
  

 
W wypełnionej po brzegi kaplicy przy ul. Buczka 48 w Pile gościli wierni z różnych denominacji, a w liturgii nabożeństwa wzięło udział 7 duchownych z Piły, Chodzieży i Koszalina. Kazanie wygłosił salezjanin - ks. Gwidon Ekert, proboszcz parafii rzym.-kat Świętej Rodziny z Piły.
 

 
W liturgii Słowa brali udział duchowni z Kościołów ewangelicko-metodystycznego i zielonoświątkowego, którzy następnie przekazali słowa pozdrowienia ze swoich Kościołów wraz z dziekanem pilskich parafii rzymskokatolickich, ks. Stanisławem Oraczem.
 
ks. Tomasz Wola