english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wprowadzenie pierwszego powojennego proboszcza w Jaworze

14 czerwca 2009 r., w trakcie niedzielnego nabożeństwa, odbyła się w Jaworze instalacja ks. Tomasza Stawiaka na proboszcza miejscowej parafii. Dla jaworskich ewangelików był to szczególny dzień, ponieważ taka uroczystość miała miejsce po raz pierwszy od…1936 r., kiedy to w Jaworze instalowano ks. Waltera Rumpfa.
 
Instalacji ks. T. Stawiaka dokonał bp Ryszard Bogusz (zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej) w asyście bp. Michała Warczyńskiego (zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej) i ks. radcy Waldemara Pytla (Świdnica).
 
 
W nabożeństwie wzięli udział goście z parafii partnerskich z Niemiec, w tym chór gospel z Letmathe w Westfalii, który śpiewem wzbogacał uroczystość. Obecne były również władze samorządowe w osobach burmistrzów Jawora i Świerzawy, starosty jaworskiego, przewodniczących rad miasta i powiatu. Swoją obecnością zaszczyciła także posłanka na Sejm RP – Elżbieta Witek.
 
Kazanie wygłosił nowy proboszcz, który w szczególny sposób odniósł się do historii niezwykłej jaworskiej świątyni i fundamentu, na którym zawsze w tym miejscu budowano, a którym jest Jezus Chrystus. Zwrócił również uwagę na trudne powojenne losy i niezwykłe odbudowanie parafii niemal na nowo po 1988 roku, kiedy to do Jawora przybył pierwszy powojenny duszpasterz – ks. Ryszard Borski.
 
 
Instalacja proboszcza w parafii przy kościele pokoju stabilizuje i umacnia status jaworskich ewangelików i kończy pewien etap tymczasowości, który rozpoczął się w 1991 r. decyzją Konsystorza o reaktywacji parafii w Jaworze. To niełatwe na owe czasy rozstrzygnięcie okazało się po latach trafne, mądre i słuszne. Liczba parafian od tamtego momentu zwiększyła się ponad sześciokrotnie, a kościół pokoju jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na mapie Śląska.
 

Ks. Tomasz Stawiak jest 24. wybranym proboszczem w historii parafii i pierwszym po jej reaktywacji. Jest również obecnie najmłodszym samodzielnym, wybranym przez zgromadzenie parafialne proboszczem w polskim Kościele luterańskim.

 
Anna Sadowska