english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

XV Forum Ewangelickie w Sopocie

Tegoroczne XV Forum Ewangelickie (2009) odbyło się we wrześniu w Sopocie. Organizatorem była sopocka parafia ewangelicka oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Tematem wiodącym Forum był ”Ewangelicki etos pracy”.
  

 
Temat wzbudził duże zainteresowanie. Przyjechało ponad 160 uczestników – ewangelików z całej Polski oraz lokalni parafianie. Obrady w sopockim ratuszu, a następnie w kościele odbyły się pod honorowym patronatem Marszałka Senatu, Bogdana Borusewicza oraz Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. Michała Warczyńskiego.
 
Powitanie wygłosił Biskup Kościoła ks. Janusz Jagucki oraz Prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Biskup Jagucki podkreślił, że wypracowany przez wieki protestancki etos pracy wywodzi się z pozytywnego stosunku do życia i pracy, która nie jest karą, lecz możliwością działania i służenia społeczeństwu. Prezydent Karnowski podkreślił wkład ewangelików w rozwój miasta w przeszłości oraz obecnie.
 

 
Z dużym zainteresowaniem spotkały się trzy pierwsze wykłady wygłoszone w sopockim ratuszu:
 
prof. Juliusza Gardawskiego: „Ewangelicki etos pracy”;

ks. prof. Marcina Hintza: „Teologiczne aspekty ewangelickiego etosu pracy”;

oraz prof. Janusza Małłka: „Ewangelicy pomorscy”.

 
W części popołudniowej poświęconej 500. rocznicy urodzin Jana Kalwina, bp Marek Izdebski wygłosił referat o reformatorze, a swoje wystąpienie temu tematowi poświęcił również prof. Jarosław Świderski i ks. Roman Lipiński.
 

 
Biskup Diecezji ks. Michał Warczyński otworzył wystawę „Publikacje sopockich parafian”, prezentującą dorobek akademicki pięciu profesorów – luteran należących do parafii oraz publicystykę trojga sopockich luterańskich publicystów. Wystawę przygotowała Maria Drapella.
 
W drugim dniu dużo emocji i konstruktywną dyskusję wywołał bardzo interesujący referat ks. prof. Bogusława Milerskiego: „Współczesny aspekt ewangelickiego etosu pracy - etos pracy jako postać świadomości protestanckiej”.
Wysłuchano również wystąpień Lecha J. Michejdy „Protestantyzm a społeczeństwo obywatelskie” oraz Marii Drapelli „ Etos pracy – ewangelików portret własny”. Głos zabrał również przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich W. Wiliński opowiadając, jak rozumie swoją rolę jako pracodawca – ewangelik.
   

 
Obrady zamykał blok tematyczny „Świeccy a Kościół”, w którym m.in. dr A. Kułak mówił o szkołach ewangelickich w Polsce, M. Borkowska przeprowadziła ocenę dokonań Forum Ewangelickiego w latach 1994-2007, a J. Warczyńska omówiła wyniki ankiety „Świeccy a Kościół”, którą przeprowadziła w bieżącym roku w parafiach naszej Jednoty.
Obradom towarzyszyły dodatkowe atrakcje: koncert chóru i zespołu kameralnego sopockiej parafii, zwiedzanie Gdańska, muzeum sopockiego, a także kończąca sobotnie obrady kolacja na plebanii.

W niedzielę odbyło się w kościele uroczyste nabożeństwo i zakończenie obrad.

 


 
O XV Forum informowały lokalne media: prasa, radio Gdańsk i Gdańska Telewizja.
 
Komitet Organizacyjny XV Forum informuje, że materiały z Forum: referaty, wystąpienia, dyskusje i wnioski zostaną wydane w tegorocznym Gdańskim Roczniku Ewangelickim 2009.
 
Tekst: Jolanta Warczyńska
Zdjęcia: Monika Chabowska i Szymon Mielczarek.
Więcej zdjęć: Strona internetowa parafii w Sopocie