english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Życzenia wielkanocne

Umiłowani w Panu,

Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!
 
bp Janusz JaguckiZ łaski Bożej dane jest nam po raz kolejny przeżywać radosny okres Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wszechmogący Bóg poprzez zbawcze wydarzenie na krzyżu i zmartwychwstanie swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa daje nam udział w tej szczególnej radości. Pragniemy błogosławić Boga Ojca za ten niezasłużony dar, dar łaski i zbawienia okazany w Chrystusie Panu.
 

 

Tą nadzieją dzielimy się „ku chwale i czci, i sławie, gdy objawi się Jezus Chrystus” (1 P1,7), życząc wiele Bożego błogosławieństwa, prowadzenia w mocy Ducha Świętego, a nade wszystko radości w Jezusie Chrystusie.
 
Niech wielkanocna Ewangelia wypełnia nasze życie Bożym pokojem oraz niezachwianą wiarą, iż każdy, kto Niego wierzy, zbawiony będzie. Razem z apostołem Piotrem wołajmy: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (1 P 1,3).
 

 

 

 

Z radosnym pozdrowieniem: Alleluja! Chrystus zmartwychwstał!

 

 

Biskup Janusz Jagucki,

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP