english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Lubelska parafia we Wspólnocie Krzyża z Gwoździ

W dniach od 1 do 7 lipca 2011 r. w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie odbywała się międzynarodowa konferencja związana z przystąpieniem lubelskiej parafii do Wspólnoty Krzyża z Gwoździ z siedzibą w Coventry.
 
Uczestnicy przybyli na konferencję z kilkunastu państw Europy Środkowej i Wschodniej, by wraz z delegacjami z Niemiec i Wielkiej Brytanii wspólnie modlić się o pokój i dyskutować o pojednaniu w realiach współczesności. W programie konferencji zamieszczono wizytę w Państwowym Muzeum na Majdanku oraz spotkanie z prezydentem miasta dr. Krzysztofem Żukiem. Nie zabrakło także zwiedzania Lublina, którego tematem przewodnim było zagadnienie pojednania z punktu widzenia działań podejmowanych w regionie. Podczas sesji konferencyjnych prezentowano działalność instytucji, będących członkami Wspólnoty w poszczególnych państwach, sytuację obecną oraz plany na przyszłość. Szczególnie ważne referaty dotyczące leczenia ran historii, a także szerzenia idei przebaczenia i pojednania wygłosił kanonik David Porter – dyrektor Międzynarodowego Centrum Pojednania działającego przy anglikańskiej katedrze w Coventry oraz ks. Hartmut Ebmeier – przewodniczący niemieckiego oddziału Wspólnoty Krzyża z Gwoździ.
 
foto
 
Jednak najważniejszy punkt programu stanowiło uroczyste nabożeństwo, które odbyło się w lubelskim kościele 3 lipca o godzinie 10:00. Podczas specjalnej, celebrowanej w ten sam sposób na całym świecie liturgii, nastąpiło uroczyste przekazanie krzyża wykonanego z gwoździ pochodzących z więźby dachowej zniszczonej podczas bombardowania w 1940 r. katedry w Coventry. Liturgię przekazania krzyża prowadzono w języku angielskim, natomiast liturgia pojednania przebiegała równocześnie w trzech językach: angielskim (David Porter), polskim (Jolanta Szafrańska) i niemieckim (ks. Hartmut Ebmeier). Kazanie dotyczące pielęgnowania różnorodności wygłosił kanonik David Porter. Na uroczystości byli obecni zarówno przedstawiciele parafii siostrzanych Diecezji Warszawskiej (ks. radca Wojciech Rudkowski, ks. Marcin Undas), jak i władz samorządowych i wojewódzkich Lubelszczyzny, licznie przybyli parafianie i przyjaciele parafii.
 

foto

 
Parafia Świętej Trójcy w Lublinie jest pierwszą parafią w Polsce, która przystąpiła do Wspólnoty Krzyża z Gwoździ (jakkolwiek pierwszą polską instytucją przyjętą do wspólnoty była Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego). Warto zauważyć, że do Wspólnoty nie można „zapisać się”, a zaproszenie lubelskiej parafii było wynikiem wieloletniej pracy zaangażowanych w ideę pojednania członków zboru, przede wszystkim proboszcza ks. dr. Dariusza Chwastka oraz Jolanty Szafrańskiej z Rady Parafialnej.
  
foto
 
Wydarzenie z 3 lipca było szeroko komentowane w lokalnej prasie, radiu i telewizji oraz w niemieckich mediach. Szczegółowe informacje dotyczące idei „Krzyża z Gwoździ” wraz z bogatym materiałem multimedialnym znajdują się na stronie lubelskich luteran www.lublin.luteranie.pl.
  

Więcej informacji o lubelskiej parafii we Wspólnocie Krzyża z Gwoździ