english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

[...] Który [Chrystus] dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. List Pawła do Tytusa 2,14


Tak jak musisz zaliczać siebie do jednego ze stworzeń Bożych, które po stworzeniu upadło z powodu grzechu Adama, tak samo musisz uważać siebie za jednego z odkupionych, i do tych wszystkich słów dodawać słowo "nasz": "Wierzę w Jezusa Chrystusa, Pana naszego", a także "naszego umęczonego", "naszego umarłego", "naszego zmartwychwstałego", tak że On cały jest nasz i nas dotyczy, a ty jesteś do tego "nasz" włączony. Wtedy Chrystus jest dlatego Chrystusem i naszym odkupieniem od grzechu i śmierci, że Duch Święty czyni nas nowymi ludźmi ze starego Adama i umieramy grzechowi, i żyjemy dla sprawiedliwości - tu na ziemi w zaczątku i we wzrastaniu, a tam w pełni. Gdyż Chrystus zasłużył dla nas nie tylko łaskę, ale także dary Ducha Świętego, abyśmy mieli nie tylko odpuszczenie grzechów, ale także zaprzestali grzeszyć. Chrześcijanin ma mieć Ducha Świętego i wieść nowe życie, albo musi uznać, że nie ma Chrystusa.