english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Biblia w centrum uwagi

Śląskie święto natchnionego Pisma

09.10.2012

Poprzez nabożeństwa i sympozjum chrześcijanie różnych wyznań na nowo poznawali moc Pisma Świętego.


Biblia w centrum uwagi

Mottem przewodnim zakończonego Ekumenicznego Tygodnia Biblii (1-7 października) były słowa z 2 Listu do Koryntian: "Moc bowiem osiąga swój cel w słabości". Na tym wersecie swoją homilię oparł także bp Grzegorz Kaszak, którą hierarcha Kościoła Rzymskokatolickiego wygłosił podczas zamykającego tydzień centralnego ekumenicznego nabożeństwa w ewangelickiej katedrze Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.  

 

Był to jednak ostatni akt pełnego wydarzeń tygodnia. Wcześniej odbyło się również nabożeństwo młodzieżowe w Żorach oraz spotkanie ze Słowem Bożym w Będzinie. Ważnym punktem było czwartkowe sympozjum poświęcone Biblii w auli "Parnassos" w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Pastor dr Mateusz Wichary z Kościoła Baptystycznego wygłosił referat "Sola Scriptura i Semper Reformanda jako fundamenty spolegliwego podejścia do Pisma Świętego", a przedstawiciel Kościoła Rzymskokatolickiego referat nieobecnego ks. prof. dr. hab. Józefa Kozyry zatytułowany "Abraham ojcem wiary wg Listu św. Jakuba".

 

- Luter powiadał, że Słowem Bożym jest to, co budzi wiarę w Jezusa Chrystusa, co do niego prowadzi i wiarę w niego umacnia - podkreślił podczas podsumowania sympozjum bp Tadeusz Szurman, zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. - Nikt nie może przyjść do Jezusa, jeśli go Ojciec nie pociągnie, jak mówi Ewangelia Jana. I to odbywa się poprzez "słowo wewnętrzne", ale nie może się odbyć z pominięcie "słowa zewnętrznego" czyli Pisma Świętego - dodał luterański biskup.  

 

W sympozjum wzięli udział wierni oraz przedstawiciele władz różnych Kościołów. Słowo pozdrowienia wygłosił m.in. prezydent Katowic Piotr Uszok. - Zawsze wprawia mnie w zadumę pytanie, jak możliwe jest, że napisana w starożytności księga jest przewodnikiem po współczesnym świecie - mówił o roli Biblii prezydent. - Chcę serdecznie podziękować organizatorom tego spotkania, które pozwala nam na chwilę zatrzymać się w biegu i porzucić wartki nurt codziennych spraw - dodał. 

 

Jednym z głównych celów tegorocznego Ekumenicznego Tygodnia Biblii była popularyzacja i promocja Pisma Świętego. Odbywało się to także poprzez ofiarowanie uczestnikom dostarczonego przez Towarzystwo Biblijne w Polsce przekładu ekumenicznego Ewangelii wg św. Mateusza zapisanego w formacie MP3 na płycie CD. 

 

ŁO