english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Diakonia Koszalin wspiera rodziców i seniorów

Od Juniora do Seniora - warsztaty żywieniowe

23.09.2015

Nowa inicjatywa Diakonii Koszalin „Od Juniora do Seniora” to element społecznego zaangażowania parafii luterańskiej w Koszalinie. Oprócz życia duchowego w wierze, chcemy propagować także dbałość o zdrowie dzieci i seniorów - mówi koordynatorka Izabela G.-Sokołowska.


Diakonia Koszalin wspiera rodziców i seniorów

Projekt „Od Juniora do Seniora” to warsztaty żywieniowe dla dwóch różnych grup odbiorców. Pierwsza grupa to seniorzy i ich opiekunowie, adresatami drugiej grupy są rodzice dzieci z problemami takimi jak alergie, nadwaga, niedojadanie i inne. Głównym celem warsztatów jest edukacja i upowszechnienie pozytywnych nawyków żywieniowych (zgodnie z zaleceniami ekspertów) a także zmiana negatywnych trendów w żywieniu dzieci i seniorów.


Projekt zakłada dostarczenie rodzicom oraz seniorom i ich opiekunom wiarygodnych, sprawdzonych i podanych w przystępny sposób informacji na temat diety dziecka z problemami żywieniowymi oraz diety osoby starszej – seniora. Na spotkaniach warsztatowych prowadzący będą dawać wsparcie i inspirację zarówno rodzicom dzieci, jak i seniorom i ich opiekunom a także motywować do refleksji nad sposobami odżywiania się i wpływem jaki dieta ma na samopoczucie zarówno dziecka jak i osoby starszej. Zajęcia dla seniorów i ich opiekunów będą miały także wymiar aktywizujący poprzez swój praktyczny sposób przedstawiania tematów.'


Projekt realizowany będzie przy wsparciu specjalisty z zakresu żywienia – dietetyka oraz senior-trenera.

„Od Juniora do Seniora – warsztaty żywieniowe” jest projektem innowacyjnym poprzez próbę dotarcia do adresatów o różnych zakresach problemów żywieniowych, którzy dzięki metodzie realizacji projektu zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do radzenia sobie z nimi.

Tematyka spotkań realizowana będzie w czterech modułach i będzie przebiegała dwutorowo.
1. Warsztaty żywieniowe dla seniorów i ich opiekunów
Moduł I: Senior aktywny i samodzielny
Moduł II: Senior – dieta w chorobie
Moduł III: Senior – dobry wybór produktów
Moduł IV: Senior – przepisy z młodości w nowej formie - ćwiczenia
2. Warsztaty żywieniowe dla rodziców dzieci do lat 10
Moduł I: Alergia i Strefa bezglutenowa
Moduł II: Uwaga nadwaga
Moduł III: Tadek Niejadek
Moduł IV: Zdrowo i Świątecznie

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Koszalin oraz środków własnych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie.