english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dni teologiczne MLB

Spotkanie w Wittenberdze

12.03.2018

W dniach 26-28 lutego odbyły się coroczne „Dni teologiczne” Martin-Luther-Bund.


Dni teologiczne MLB

Coroczne „Dni teologiczne” Martin-Luther-Bund zostały zorganizowane w 2018 roku przy współpracy Centrum Światowej Federacji Luterańskiej w Wittenberdze i odbyły się w mieście Reformacji.

Ponad 50 uczestników z Niemiec, Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji, Polski, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier od 26 do 28 lutego spotkało się pod hasłem „Od Lutra do Melanchtona”. Tematyka „Dni teologicznych” koncentrowała się w tym roku wokół dorobku najbliższego współpracownika Marcina Lutra – autora „Wyznania augsburskiego” – Filipa Melanchtona.

Istotną rolę pełniły seminaria, w czasie których uczestnicy mieli okazję dyskutować o pismach Filipa Melanchtona. W ramach pierwszego z nich koncentrowano się na jego komentarzu do nicejskiego wyznania wiary, a także pismach polemicznych z lat 50. XVI w. dotyczących rozumienia Kościoła. W czasie drugiego analizowano fragmenty ostatniego wydanie jego Loci communes z 1559 r. dotyczące pojmowania wiary i wolności woli.

Oprócz części seminaryjnej uczestnicy mieli okazję wysłuchać trzech wykładów. Dwa z nich były ściśle związane z osobą i dziełem Filipa Melanchtona. Prof. dr Jennifer Wasmuth z Instytutu Badań Ekumenicznych w Strasburgu przedstawiła melanchtonowską wizję jedności Kościoła. Prof. Dr Sven Grosse z Bazylei przybliżył zaś jego znaczenie F. Melanchtona jako teologa czynnego w przygotowaniu luterańskich wyznań wiary, skupiając się na ich kluczowym wątku, a więc usprawiedliwieniu człowieka jedynie z łaski przez wiarę. Trzeci z wykładów miał natomiast charakter podsumowania jubileuszu Reformacji. Dr Jerzy Sojka (Warszawa) przedstawił najważniejsze wydarzenia roku jubileuszowego z perspektywy szwedzkiego Lund, Windhoek w Namibii, Wittenbergi oraz Warszawy.

Ponadto w czasie „Dni teologicznych” uczestnicy mieli okazję brać udział w liturgicznych spotkaniach, których treść koncentrowała się na modlitwach, jakie znaleźć można w pismach Filipa Melanchtona. Odbyło się także wspólne nabożeństwo w kościele miejski, w czasie którego kazanie wygłosił bp dr Pál Lackner z Luterańskiego Kościoła na Węgrzech.

Czas w Wittenberdze uzupełniły wizyty w Domu Melanchtona, zwiedzenia panoramicznego przedstawienia Wittenbergi z czasów Lutra, jakie przygotowano w mieście z okazji jubileuszu roku 2017, a także czas poświęcony nawiązywaniu kontaktów między uczestnikami, w czasie którego znalazło się też miejsce na przedstawienie najważniejszych dokonań jubileuszowego roku 2017 w poszczególnych Kościołów środkowo-wschodnio europejskiej luterańskiej diaspory.

tekst: dr Jerzy Sojka
zdjęcia: Karl Lippmann