english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Fińska brzoza w Szczyrku (i nie tylko)

Kolejne drzewa w Ogrodzie Reformacji

21.06.2013

Dzisiaj (21.06) zostało zasadzone kolejne drzewo w Ogrodzie Reformacji - brzoza z Finlandii. Grupa ewangelików z Finlandii, przebywająca w Diecezji Cieszyńskiej wraz ze swoim pastorem ks. Ritwą Szarek, zasadziła w Szczyrku fińską brzozę.


Fińska brzoza w Szczyrku (i nie tylko)

Jest to druga brzoza z Finlandii w Ogrodzie Reformacji. Została posadzona niedaleko brzózki, którą posadził kilka lat temu w Ogrodzie Reformacji trener Adama Małysza - Hannu Lepisto. Dziś dołączyli ze swoją brzozą kolejni Finowie.

 

W Ogrodzie Reformacji rośnie już brzoza z Brzezówki koło Cieszyna, brzoza Adama Małysza z Wisły, wspomniana brzoza Hannu Lepisto z Finlandii i od dzisiaj czwarta - od parafian z Finlandii.

 

Tydzień wcześniej Ogród Reformacji wzbogacił się o kolejne, dwa nowe drzewa.

 

Pierwsze z nich zasadzila nietypowa grupa - Grupa Rozwoju Duchowego z Ośrodka Readaptacyjnego  Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż  w Bielsku Białej, która przez trzy dni przebywała w parafii ewangelickiej w Szczyrku. Goście pozostawili po sobie klon czerwonolistny. Terapeutami tej grupy byli Piotr Styks z Bielska-Białej i Katarzyna Szarek.

   

Drugie drzewo ma wymiar ekumeniczno-międzynarodowy. Przyjaciele parafii z Kościoła Baptystów z Niemiec, którzy przyjechali do Szczyrku, zasadzili kolejne drzewo - rododendron.

  

Dzięki ludziom z różnych miejsc Ogród Reformacji w Szczyrku wziąż się rozrasta!