english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Forum dyskusyjne o systemie kształcenia

W Warszawie dyskutowano o rozwoju kształcenia w Kościele

10.01.2017

Na zaproszenie zwierzchnika Kościoła bp. Jerzego Samca, 10 stycznia w Centrum Luterańskim w Warszawie, odbyło się forum dyskusyjne dotyczące systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w Kościele. W spotkaniu uczestniczyli duchowni, członkowie parafii, rad parafialnych, diecezjalnych oraz studenci.


Forum dyskusyjne o systemie kształcenia

Forum podzielone było na trzy bloki. Pierwszy dotyczył systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji studentów, praktykantów i księży w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Drugi, kształcenie świeckich i duchownych pracowników Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w zakresie kompetencji interpersonalnych. Trzeci obejmował zagadnienia związane z kształceniem świeckich członków gremiów kościelnych. Po każdym z bloków była możliwość dyskusji, oceny istniejącej sytuacji, wymiany doświadczeń i zbierania konkretnych pomysłów. Spotkania prowadziła mediatorka Manuela Pliżga-Jonarska, pokazując równocześnie w jaki sposób umiejętność mediacji może być pomocna w prowadzeniu spotkania i wypracowaniu konkretnych wniosków.

O systemie kształcenia w Kościele mówiły osoby związane z instytucjami odpowiedzialnymi za ten proces czyli Chrześcijańską Akademią Teologiczną (prof. Jakub Slawik), Instytutem Pastoralnym (bp dr Adrian Korczago) i Towarzystwem Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej (ks. dr Grzegorz Giemza). Przedstawione zostały formy kształcenia, aktualne programy, ich możliwości i ograniczenia. Zaprezentowano również doświadczenia związane ze szkoleniami dotyczącymi mediacji i moderacji (dr Joanna Koleff-Pracka i Ewa Śliwka) oraz systemem szkoleń dla świeckich w jednym z Kościołów partnerskich (Anna Wrzesińska). Istotnymi głosami były wypowiedzi Kuratora Diecezji i Parafii (list Tomasza Bujoka z Wisły) oraz prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród duchownych diecezji cieszyńskiej (dk. Ewa Below).

W prezentacjach oraz dyskusji podkreślono, że wszystkie rodzaje kształcenia i dokształcania, które są aktualnie wykorzystywane w Kościele mają swoje możliwości i ograniczenia. Ograniczeniem jest chociażby czas, zarówno studia w ChAT, zajęcia w Instytucie Pastoralnym jak i kursy i szkolenia odbywają się w konkretnym czasie i miejscu. Przebiega w konkretnej grupie i wymaga rozwijania dalszych praktycznych umiejętności. Nie zawsze też kształceniu towarzyszy właściwa motywacja, czasem po prostu coś się „zalicza” zamiast w pełni czerpać z danych możliwości edukacyjnych. System, który istnieje aktualnie w Kościele w mniejszym stopniu dotyczy duchownych, którzy są proboszczami i osób dorosłych, które zasiadają w radach parafialnych.

W przebiegu spotkania uczestnicy wskazali, że na kolejnych etapach kształcenia ważne są m.in. obowiązkowe stypendia zagraniczne dla studentów i zagraniczne wyjazdy studyjne dla księży, realizowanie praktyk diakonijnych (nie tylko stricte parafialnych), obowiązkowe dokształcanie proboszczów, szkolenia dla członków rad parafialnych i diecezjalnych, szkolenia dla nauczających w szkołach niedzielnych, szkolenia organizowane w blokach tematycznych, zagadnienia związane z przebiegiem pracy zawodowej (np. sprawa wypalenia zawodowego duchownych) oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych i całkiem praktycznych takich jak zarządzanie czasem, czy prowadzenie planu pracy. Potrzebne są także podręczniki i wzajemna współpraca jednostek kształcenia.

Forum wykazało, że aktualnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce proponuje różne formy kształcenia i dokształcania, z których mogą korzystać zarówno świeccy jak i duchowni członkowie Kościoła. Konieczne jest rozwijanie tematu kształcenia, m.in. w zakresie poszerzania kompetencji katechetów, komunikacji i mediów oraz przygotowanie jeszcze większej oferty szkoleń i form dokształcania.