english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nominacja profesorska dla Bogdana Zelera

Prof. dr hab. Bogdan Zeler otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską

22.09.2015
Prof. dr hab. Bogdan Zeler z Siemianowic Śląskich otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.

Nominacja profesorska dla Bogdana Zelera

Polski literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego otrzymał z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy nominację profesorską.

Uroczystość wręczenia nominacji nadanych przez Bronisława Komorowskiego nominacji odbyła się w dniu 16 września 2015 roku w Pałacu Prezydenckim.

Prof. Bogdn Zeler ukończył studia w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Na postawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Teofania we współczesnej liryce polskiej uzyskał na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa.


Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze Wydziału Filologicznego UŚl oraz Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych tegoż Wydziału.

Jest także stałym współpracownikiem dwutygodnika "Zwiastun Ewangelicki". Był redaktorem Działu Literackiego w kwartalniku społeczno-kulturalnym "Myśli Protestancka". W latach 1999-2002 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. 

Prof. B. Zeler należy do parafii ewangelickiej w Siemianowicach Śląskich.