english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Parafia w Ostródzie zaczyna współpracę

Umowa z Fundacją Progresja

11.04.2013

W dniu 8 kwietnia 2013 r. parafia w Ostródzie podpisała umowę z Fundacją "Progresja" w Ostródzie.


Parafia w Ostródzie zaczyna współpracę

Umowa dotyczy użyczenia czwartej kondygnacji budynku parafialnego przy ul. Olsztyńskiej 1 w Ostródzie. Na ostatniej kondygnacji budynku Fundacja „Progresja” prowadzić będzie Centrum Rozwoju Rodziny, w ramach którego planowane jest utworzenie:

1) Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami hotelowymi dla ofiar przemocy w rodzinie, świadczącego pomoc psychologiczną i prawną.

2) Zespołu ds. diagnozy rodziny współpracującego z sądami i instytucjami publicznymi wspierającymi rodziny

3) Centrum Szkoleniowego – dla osób chcących podnosić własne kompetencje rodzicielskie i umiejętności wychowawcze prowadzone będą m.in. szkolenia rodzin zastępczych, szkoła dla nastoletnich matek, prowadzone będą również szkolenia specjalistyczne dla profesjonalistów pracujących z rodzinami (np. pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, pedagogów szkolnych).

Aktualnie Fundacja „Progresja” w Ostródzie prowadzi Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla ofiar przemocy w rodzinie i osób zagrożonych uzależnieniem, realizuje szkolenia dla rodzin zastępczych oraz programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej. Organizuje również szereg działań adresowanych do rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną oraz działań profilaktycznych dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

Umowę podpisali: w imieniu Fundacji Progresja Mariola Niedoba - Prezes Zarządu oraz Robert Burdalski - Wiceprezes Zarządu, zaś w imieniu Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Ostródzie Zygfryda Albert - skarbnik parafii oraz ks. Marcin Pysz - proboszcz parafii.
 
W spotkaniu udział wzięli: ks. Rafał Dawid - wikariusz PEA w Ostródzie oraz ks. Wojtek Płoszek, który został mianowany wikariuszem PEA w Ostródzie od 09.06.2013 r.
 
Aktualnie Parafia w Ostródzie przygotowuje wnioski na termomodernizację pozyskanego budynku parafialnego. Dzięki dofinansowaniu Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP, anonimowego sponsora oraz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa udało się już zaadaptować parter budynku na mieszkanie duchownego, kancelarię, kaplicę zimową oraz pomieszczenia diakonijne.