english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Przyszłość Starego Kontynentu i Kościołów

Spotkanie Kościołów europejskich w Nowym Sadzie

15.06.2018
"Będziecie moimi świadkami. Świadectwo, sprawiedliwość i gościnność" – pod takim hasłem odbywało się w dniach od 1 maja do 6 czerwca Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich (KKE) w Nowym Sadzie (Serbia). Wydarzenie poprzedziło  spotkanie młodych. Zgromadzenie wybrało nowe władze oraz określiło priorytety działania na lata 2018-2023. W spotkaniu uczestniczyli też delegaci niektórych polskich Kościołów członkowskich.

Przyszłość Starego Kontynentu i Kościołów

Spotkanie Zgromadzenia Ogólnego KKE odbywało się w szczególnych okolicznościach. Organizacja powstała podczas zimnej wojny, aby utrzymywać więzi i budować nowe mosty między Kościołami działającymi we wrogich obozach politycznych. Po upadku Muru Berlińskiego i przemianach demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Stary Kontynent, a wraz z nim Kościoły, znajdują się znów na dziejowym zakręcie – kryzys uchodźczy, pytania o tożsamość Europy i dalsze kierunki rozwoju w kontekście przyszłości Unii Europejskiej po Brexicie, słabsze oddziaływanie Kościołów na społeczeńsrwa i trudności ruchu ekumenicznego – to tylko niektóre wyzwania, z którymi mierzyli się delegaci reprezentujący 116 Kościołów anglikańskich, prawosławnych, protestanckich różnych wyznań i starokatolickich.

Z Polski do stolicy wielokulturowej Wojwodiny przybyli reprezentanci Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Kościoła ewangelicko-reformowanego, metodystycznego, a także Kościoła polskokatolickiego. 
 
Delegatów odwiedził patriarcha Ireneusz, zwierzchnik Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, oraz abp Canterbury Justin Welby, honorowy zwierzchnik światowej Wspólnoty Anglikańskiej. Wśród mówców znalazł się również syryjsko-prawosławny patriarcha Antiochii Ignacy Efrem II oraz arcybiskup Uppsali Antje Jackelen.

Zgromadzenie zajmowało się szeregiem spraw związanych z finansami i polityką KKE, w tym wyborem nowych władz. Podjęto też działania dostosowujące niektóre regulacje do belgijskiego prawa (biuro KKE znajduje się w Belgii). Zdecydowano, że w kolejnych latach (2018-2023) KKE skoncentruje się na rozwijaniu pracy regionalnej, rozbudowie partnerstw i kontaktów między Kościołami członkowskimi i popularyzowaniu działań KKE wśród nich. Organizacja planuje intensyfikacje działań na rzecz promowania sprawiedliwości społecznej, zaangażowania młodzieży, praw człowieka, w tym szczególnie uchodźców i migrantów, wolności religijnej, oraz chce mocniej zaangażować się w walkę z populizmem.

Nowym prezydentem KKE został ks. Christian Krieger, duchowny Reformowanego Kościoła Alzacji i Lotaryngii. Wiceprezydentami zostali bp Gulnar Francis-Dehqani (Kościół Anglii) oraz metropolita Cleopas Strongylis (Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola).

Wybrano również 17 członków Rady Zarządzającej oraz 14 zastępców, wśród których znalazła się polska delegatka Katarzyna Charkiewicz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Spotkanie w Nowym Sadzie pokazało ogromne zróżnicowanie problemów, z jakimi borykają się Kościoły w Europie, ale także, jak widzą siebie w Europie i samą Europę. – Na Zgromadzeniu Ogólnym dużo miejsca poświęcono przyszłości Europy i mówiono o wartościach europejskich, które mają korzenie w chrześcijaństwie. Jednak, gdyby zgłębić co kryje się pod tymi wartościami, choć wydaje się być to jasne, okazuje się, że myśli się o czymś innym. Podobnie jest w relacjach między Kościołami. Dlatego uważam, że KEK jest swoistym „laboratorium” w którym jest prowadzony dyskurs między różnymi wartościami europejskimi – powiedział ekumenizm.pl ks. dr Grzegorz Giemza, delegat Kościoła ewangelicko-augsburskiego i dyrektor Biura Polskiej Rady Ekumenicznej.

Do przyszłości Europy i kryzysu wywołanego przez Brexit odniósł się abp Canterbury Justin Welby, przekonując, że Europa nie jest w niebezpieczeństwie. – Nie ma powodów, które sugerowałyby, że Brexit lub jakikolwiek inny kryzys miałby wykoleić Unię Europejską lub doprowadzić do upadku Europy (…) Kościół przekracza podziały i granice tak jak gdyby nie istniała. Trwanie w Chrystusie oznacza, że jesteśmy zjednoczeni przez Boga, jesteśmy częścią rodziny, która ogarnia cały świat, przekracza kulturowe, językowe i ekumeniczne granice i jest prowadzona przez Ducha burzącego mury, które chcemy wznosić – zaznaczył abp Welby.

źródło: ekumenizm.pl