english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rozmowy o przyszłości Kościoła

Posiedzenia kościelnych gremiów w Warszawie

20.03.2016

W Warszawie obradowały gremia Kościoła: Konferencja Biskupów, Rada Diakonii Polskiej w poszerzonym składzie, Rada Synodalna. Odbyło się także wspólne posiedzenie Konsystorza, Rady Synodalnej, Konferencji Biskupów i zespołu prawnego przy Biskupie Kościoła.


Rozmowy o przyszłości Kościoła

Intensywny cykl posiedzeń miał miejsce w Centrum Luterańskim w dniach 16-18 marca 2016 roku.


Wspólne posiedzenie tzw. trzech gremiów i zespołu prawnego przy Biskupie Kościoła pracowało nad projektem zmian w Regulaminie Diecezjalnym. Obrady prowadził Prezes Synodu ks. dr Grzegorz Giemza. Analizie poddano wniesione przez diecezje i konferencje duchownych uwagi i poprawki.

Konferencja Biskupów zajmowała się stanem przygotowań do jubileuszu 500. lat Reformacji. Omawiano założenia do programu Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych, która odbędzie się w dniach od 27 - 29 czerwca 2016 w Wiśle Jaworniku.  

Z inicjatywy zwierzchnika Kościoła bp. Jerzego Samca odbyło się posiedzenie Rady Diakonii Polskiej poświęcone omówieniu planów i kierunków rozwoju tej instytucji. W spotkaniu wzięli udział także dyrektorzy Diakonii diecezjalnych, radcy Konsystorza i Rady Synodalnej, biskupi diecezjalni oraz osoby odpowiedzialne za pracę diakonijną w Kościele.

Rada Synodalna na swoim posiedzeniu opracowywała szczegóły zbliżającego się posiedzenia Synodu Kościoła, który został zwołany do Warszawy w dniach 1-3 kwietnia 2016 roku.  Synod zajmie się m.in. wnioskiem bp. J. Samca dotyczącym  ordynacji kobiet na księży. Zaplanowano również wybory radców Konsystorza Kościoła w związku z kończącą się ich kadencją. 

Odbyło się również kolejne posiedzenie Komisji Historycznej Kościoła. Komisja zajmuje się zbadaniem zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej oraz archiwów wewnątrzkościelnych, dotyczących inwigilacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przez organa bezpieczeństwa państwa w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 r.

W piątek, 18 marca 2016 r., zgodnie z zapisami prawa kościelnego, Komisja Rewizyjna Synodu Kościoła dokonała kontroli księgowości prowadzonej przez biuro Konsystorza. Jej wyniki będą przedstawione na wiosennej sesji Synodu. 

 

BIK