english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Uroczystości w Ratzenburgu

Zjednoczenie północno-niemieckich luteran dokonane.

03.06.2012

W dniu 27 maja 2012 miało miejsce historyczne wydarzenie dla północno-niemieckich ewangelików. Dotychczasowe 3 samodzielne kościoły krajowe: Północnej Łaby, Meklemburgii i Pomorza połączyły się w jeden Kościół: Ewangelicko-Luterański Kościół Północnych Niemiec. Uroczyste nabożeństwo powołujące do życia nowy Kościół było zwieńczeniem procesu trwającego od roku 1999, gdy podjęto pierwsze rozmowy idące w kierunku połączenia struktur kościelnych. Następnie Synody Kościołów powołały grupę roboczą, która podczas 59 posiedzeń wypracowała formułę współpracy i wreszcie Statut nowego Kościoła.


Uroczystości w Ratzenburgu

Uroczyste nabożeństwo, prowadzone przez 5 biskupów nowo utworzonego Kościoła było na żywo transmitowane przez pierwszy program niemieckiej telewizji (Das Erste) z historycznej katedry ewangelickiej w Ratzenburgu, która pomieściła 600 uczestników nabożeństwa, 3500 osób przeżywało nabożeństwo na zewnątrz, oglądając je na olbrzymich telebimach. W nabożeństwie wziął udział prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim Gauck, który pełnił przez wiele lat urząd pastorski w Kościele Ewangelickim Meklemburgii. Prezydent Gauck wygłosił do zebranych w Kościele stosowne przemówienie. Słowo pozdrowień wypowiedział też Przewodniczący Rady EKD ks. prezes Nikolaus Schneider, zwierzchnik Kościoła krajowego Nadrenii.
 
W nabożeństwie wzięło również udział wielu biskupów i duchownych z partnerskich Kościołów. Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Diecezję Pomorsko-Wielkopolską reprezentował ks. bp Marcin Hintz, w imieniu Diecezji Wrocławskiej w uroczystości brał udział ks. Sławomir J. Sikora.
 
Dla niemal 30 gości zagranicznych w przededniu nabożeństwa zorganizowano specjalny program, w tym prezentację multimedialną ukazującą przeszłość, jak też założenia i ustrój nowego Kościoła. Prezentację tę prowadzili bp Hans-Jürgen Abromeit, dotychczasowy zwierzchnik Kościoła Pomorza oraz bp Gerhard Ulrich, dotychczasowy Biskup Szlezwiku-Holsztyna i zarazem zwierzchnik VELKD – Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec. ELKND jest również członkiem Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD), struktury łączącej wszystkie ewangelickie, samodzielne Kościoły krajowe. EKD po zmianach zrzesza w sumie 20 kościołów krajowych
 
Po zjednoczeniu nowy Kościół będzie obejmował terytorium całych północnych Niemiec od granicy z Danią na zachodzie po granicę z Polską na wschodzie, w sumie 500 km linii wzdłuż Morza Północnego i Bałtyku. Do nowej struktury należeć będzie w sumie około 2,5 miliona ewangelików tradycji luterańskiej, choć Kościół ten będzie również podtrzymywać tradycje ewangelicko-unijne, należąć zarówno do VELKD jak i do Unii Kościołów Ewangelickich (UEK).

Dotychczasowy Kościół Ewangelicki Pomorza z siedzibą biskupa w Greifswaldzie został przekształcony w Okręg Kościelny Pomorze (Kirchenkreis Pommern) i w dalszym ciąg będzie utrzymywał przyjacielskie i partnerskie kontakty z dwoma diecezjami naszego Kościoła -  Pomorsko-Wielkopolską i Wrocławską.
 
opr. ks. bp Marcin Hintz