english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

W 470. rocznicę śmierci ks. dr. Marcina Lutra

Konferencja teologiczna w Toruniu

12.02.2016

9 lutego br. w kaplicy ewangelicko-augsburskiej przy ul. Strumykowej w Toruniu odbyła się konferencja teologiczna poświęcona teologii Marcina Lutra oraz Reformacji w kontekście zbliżającego się jubileuszu 500. rocznicy wydarzeń z 1517 roku. 


W 470. rocznicę śmierci ks. dr. Marcina Lutra

Konferencja zorganizowała Diecezja Pomorsko-Wielkopolska oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu. Referaty wygłosili ks. prof. Johannes Schilling – przewodniczący Luther-Gesellschaft (Towarzystwo Lutra), nadradca ewangelicko-luterańskiego Kościoła Północnego w Niemczech, ks. dr Christoph Ehricht, dr Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz ks. prof. Marcin Hintz, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkpolskiej.

Wśród duchownych luterańskich obecni byli  księża z diecezji pomorsko-wielkopolskiej oraz diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wraz z biskupem Janem Cieślarem. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele środowisk akademickich, w tym historyk, profesor Janusz Małłek oraz ks. prof. Mirosław Michalski z Kościoła Polskokatolickiego, a także przedstawiciele Klubu Inteligencji Katolickiej z Torunia, studenci teologii ewangelickiej z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i inni.

Zebranych przywitał bp prof. Marcin Hintz, zwracając uwagę na ekumeniczny charakter Torunia. Przypomniał o Colloquium Charitativum, debacie teologów różnych wyznań z 1645 r., która odbyła się w toruńskim ratuszu.

Następnie ks. Michał Walukiewicz, proboszcz toruńskiej parafii luterańskiej, poprowadził modlitwę i wygłosił krótkie rozważanie, zwracając uwagę na współczesny wymiar kryzysu dotykającego Europę, zarówno w znaczeniu gospodarczym, jak i duchowym.

Jako pierwszy swój referat Dzisiejsza debata nad Lutrem – Jubileusz Reformacji 2017 wygłosił ks. prof. Johannes Schilling. Niemiecki teolog przedstawił najważniejsze zagadnienia związane z obchodami 500-lecia Reformacji w Niemczech, w szczególności próbował odpowiedzieć na pytanie: „czym w ogóle jest Reformacja i co jest w niej reformacyjnego?” Zaakcentował ważność Reformacji także i dzisiaj, twierdząc, że nie możemy rozumieć jej jako wydarzenie historyczne, lecz jako trwający proces. Porównał poszczególne obchody reformacyjnych jubileuszów z 1617, 1717, 1817 i 1917, zwracając uwagę, że były one nastawione na różnice konfesyjne i podkreślanie roli protestantyzmu w kształtowaniu świadomości narodowej Niemców. Zwrócił szczególną uwagę na wyjątkowość przyszłorocznych obchodów, ich oderwanie od aspektu historycznego, narodowego i konfesyjnego i skupienie się na kwestiach ekumenicznych. Stwierdził, że Reformacja nie jest wydarzeniem jedynie dla protestantów, lecz służyć może pojednaniu wszystkich chrześcijan.

Następnie wykład pt. Luter – myśl i teologia w najnowszej debacie Światowej Federacji Luterańskiej wygłosił dr Jerzy Sojka. Zwrócił uwagę na trzy aspekty teologii Lutra będące przedmiotem współczesnej dyskusji: aspekt chrystocentrycznej hermeneutyki biblijnej, powiązanej z klasycznymi dla reformatora pojęciami Zakonu i Ewangelii, aspekt etyki politycznej, w której istotna jest koncepcja dwóch królestw (regimentów) i odniesienie jej do dzisiejszych relacji państwo-Kościół oraz aspekt etyki gospodarczej Lutra w nawiązaniu do krytyki nowoczesnej gospodarki rynkowej.

Po krótkiej przerwie głos zabrał ks. dr Christoph Ehricht, który wygłosił referat dotyczący obchodów jubileuszu 500. urodzin Lutra z 1983 w podzielonych Niemczech. Zwrócił uwagę na różnice pomiędzy obchodami w RFN i NRD. W szczególności wypowiedział się na temat tego, jak w NRD, pomimo oficjalnych obchodów poświęconych Karolowi Marksowi, Luter stał się krótkotrwałym symbolem propagandowym. Ks. Ehricht podkreślił, że w obu państwach niemieckich istotne było zaangażowanie władz państwowych w obchody. W RFN brał w nich udział kanclerz Helmut Kohl, natomiast w NRD pierwszy sekretarz Erich Honecker.
 
Ostatni referat Myśl Lutra w recepcji polskiej myśli teologicznej w XX i XXI wieku wygłosił bp prof. Marcin Hintz. Przedstawił on w szczególności bibliografię prac poświęconych biografii i teologii Lutra polskich i zagranicznych autorów wydanych w Polsce. W szczególności zwrócił uwagę na to, że publikacji w języku polskim, które dotyczą zagadnień Lutra i jego koncepcji jest zdecydowanie niewiele.

Wykłady w języku niemieckim tłumaczyli ks. Michał Walukiewicz i ks. radca Janusz Staszczak. Po wykładach odbyła się dyskusja, którą moderował bp Jan Cieślar.

Na koniec słowa pozdrowienia od zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, bp. Jerzego Samca przekazał ks. radca Piotr Gaś.
 
tekst: Filip Lipiński
źródło: luter2017.pl