english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zaproszenie na turniej piłkarski

17. Ewangelicki Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar im. ks. Andrzeja Hauptmana

14.11.2015

Parafie Ewangelicko-Augsburskie w Zabrzu i Gliwicach zapraszają wszystkich na 17. Ewangelicki Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar im. ks. Andrzeja Hauptmana.


Zaproszenie na turniej piłkarski

Termin: 14 listopada 2015 r. (sobota), ul. Matejki 6, MOSiR Zabrze

 

Początek rozgrywek: g. 8.30
Drużyny powinny zgłosić się gotowe do rozgrywek: g. 8.00.
Przewidywany koniec rozgrywek: g. 17.00.

 
Turniej przeznaczony jest dla członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Będzie on rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych.

 

Seniorzy - bez limitu wiekowego oraz juniorzy.

W turnieju juniorów mogą wziąć udział zawodnicy urodzeni po 31 grudnia 1998 roku.

 

Rozgrywki będą odbywały się według przepisów piłki nożnej halowej (organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w przepisach, które będą dostosowane do charakteru Turnieju).

 

Drużyny pięcioosobowe: bramkarz + czterech zawodników w polu.
Drużyna może składać się z dziesięciu zawodników.
Zespoły powinny występować w jednolitych strojach z numerami.
Obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do gry na halach sportowych.

 

System rozgrywek będzie zależny od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie podany
w dniu zawodów.

 

Organizatorzy zapewniają taki system, który będzie gwarantował każdej drużynie, niezależnie od uzyskiwanych wyników, rozegranie minimum dwóch meczy (mogą jednakże występować wyjątki od tej reguły).

 

Do stolika organizatorów należy w dniu zawodów dostarczyć zgłoszenie zawierające:

- nazwę parafii, którą drużyna reprezentuje

- imię i nazwisko kapitana zespołu
- adres kontaktowy, telefon i adres poczty elektronicznej
- potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego.

 

Lista zawodników musi zawierać imiona i nazwiska zawodników, daty urodzin, numery dowodów lub legitymacji.

 

Każda drużyna musi mieć także aktualne badania lekarskie zezwalające na udział
w zawodach sportowych.

 

Lista musi być potwierdzona przez duszpasterza!

Drużyny juniorskie muszą mieć swojego pełnoletniego opiekuna, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawodników.

 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki !!!

 

Drużyny wnoszą opłatę wpisową w kwocie 100 zł.

Nr rachunku bankowego: 70 1020 2401 0000 0402 0044 8118
z dopiskiem Turniej Piłki Halowej 2015

 
Zgłoszenia należy przesłać drogą pocztową na adres:

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach
ul. Jagiellońska 19a,
44-100 Gliwice

 

lub pocztą elektroniczną na adres:

e-mail: mariominkina@gmail.com

z dopiskiem Zgłoszenie na Turniej Piłki Nożnej Halowej

 

Bliższych informacji o turnieju udziela Mariusz Minkina tel. 515 922 749.

 

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w losowaniu, jak i w całym Turnieju, jest przesłanie do dnia 12 listopada 2015r. aktualnej listy zawodników wraz z datami urodzin poświadczonej przez duszpasterza, jak i potwierdzenie wpłaty wpisowego!!!

 
Wszystkie informacje o Turnieju znajdziecie na naszej stronie internetowej: www.ewangelicy.gliwice.pl