english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zrób drakę!

Konkurs dla bardzo młodych twórców

25.04.2016

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 15 lat z bytomskich świetlic środowiskowych oraz odbiorców programów streetworkerskich. Celem konkursu jest rozwój wrażliwości dzieci na kwestie związane z recyklingiem, pobudzenie wyobraźni oraz wsparcie talentów artystycznych poprzez samodzielne wykonanie zabawki DRAKI z materiałów nadających się do recyklingu.


Zrób drakę!

Termin przyjmowania prac: do 22 maja 2016 roku
 
REGULAMIN KONKURSU TUTAJ
 
Prace konkursowe należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do 22.05.2016 r. do godz. 14.00 w siedzibie Organizatora w godzinach od 10.00–14.00 lub w wyznaczonym czasie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.
 
ORGANIZATOR
Grupa Pedagogów Ulicy UNO – jednostka lokalna Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 
ADRES
Grupa Pedagogów Ulicy UNO
ul. Matki Ewy 1
Bytom-Miechowice
Budynek „Cisza Syjonu” na terenie parafii ewangelickiej
 
KONTAKT 
Katarzyna Kukucz, tel. 512 048 504
e-mail: katarzyna.kukucz@cme.org.pl
 
WYMAGANIA FORMALNE DLA ZGŁASZANYCH PRAC 
1. Praca konkursowa musi mieć formę trójwymiarowej zabawki – postaci DRAKI wykonanej z materiałów, które poddaje się recyklingowi, np. papier, karton, szkło, plastik, metal, sznurek, włóczka, skrawki materiału itp.
2. Praca musi zostać wykonana przez jedną osobę; prace grupowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
3. Jeden autor może zgłosić tylko jedną pracę.
4. Praca przekazana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną.
5. Do pracy należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami:
    - Imię, nazwisko i wiek autora pracy
    - Nazwa instytucji i jej adres
    - Imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy
6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
7. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie lub nie spełniające zasad uczestnictwa  nie zostaną uwzględnione w konkursie.
 
PARTNERZY
Śląska Wspólnota Rycerskiego Zakonu Joannitów
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach
Centrum Ewangelickie im. Matki Ewy z Bytomia
 
Pobierz plakat, pokaż innym, zachęć do udziału
PLAKAT "ZRÓB DRAKĘ" (jpg) (pdf)
PLAKAT "ZRÓB DRAKĘ" (jpg) (pdf)REGULAMIN KONKURSU TUTAJ
 
Prace konkursowe należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do 22.05.2016 r. do godz. 14.00 w siedzibie Organizatora w godzinach od 10.00–14.00 lub w wyznaczonym czasie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.
 
ORGANIZATOR
Grupa Pedagogów Ulicy UNO – jednostka lokalna Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 
ADRES
Grupa Pedagogów Ulicy UNO
ul. Matki Ewy 1
Bytom-Miechowice
Budynek „Cisza Syjonu” na terenie parafii ewangelickiej
 
KONTAKT 
Katarzyna Kukucz, tel. 512 048 504
e-mail: katarzyna.kukucz@cme.org.pl
 
WYMAGANIA FORMALNE DLA ZGŁASZANYCH PRAC 
1. Praca konkursowa musi mieć formę trójwymiarowej zabawki – postaci DRAKI wykonanej z materiałów, które poddaje się recyklingowi, np. papier, karton, szkło, plastik, metal, sznurek, włóczka, skrawki materiału itp.
2. Praca musi zostać wykonana przez jedną osobę; prace grupowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
3. Jeden autor może zgłosić tylko jedną pracę.
4. Praca przekazana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną.
5. Do pracy należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami:
    - Imię, nazwisko i wiek autora pracy
    - Nazwa instytucji i jej adres
    - Imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy
6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
7. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie lub nie spełniające zasad uczestnictwa  nie zostaną uwzględnione w konkursie.
 
PARTNERZY
Śląska Wspólnota Rycerskiego Zakonu Joannitów
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach
Centrum Ewangelickie im. Matki Ewy z Bytomia
 
Pobierz plakat, pokaż innym, zachęć do udziału
PLAKAT "ZRÓB DRAKĘ" (jpg) (pdf)