english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dekada Lutra rozpoczęta

Uroczystym nabożeństwem w kościele zamkowym w Wittenberdze, przy którym ogłoszono 95 tez oraz w którym pochowany jest zarówno Marcin Luter i Filip Melanchton, zainaugurowano Dekadę Lutra, będącą przygotowaniem do obchodów 500-lecia Reformacji w 2017 roku.
 
W nabożeństwie oprócz duchownych luterańskich z różnych krajów, wzięli przedstawiciele świata polityki i kultury. Kazanie wygłosił bp Mark S. Hanson, prezydent Światowej Federacji Luterańskiej oraz zwierzchnik Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Ameryki (ELCA). W kazaniu bp Hanson postawił pytanie, które i ks. Marcin Luter postawił sobie na początku swojej duchowej drogi: Jak mogę spotkać łaskawego Boga. – Widzimy, że my jako luteranie również i dziś stoimy przed tym pytaniem i wspólnie wkraczamy na nowy teren – dodał Hanson.
 
Po nabożeństwie okolicznościowy wykład wygłosił bp Wolfgang Huber, przewodniczący Rady Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD), jednego ze współorganizatorów Dekady Lutra. – Z osobą Marcina Lutra związana jest siła fascynacji, która uwalnia radość odkrywcy. Rozumienie wiary przez Lutra, że oto łaska Boża jest darem, może także i dziś stanowić egzystencjalną siłę. Tematy Lutra dotyczące wolności mają dziś bezkonkurencyjnie aktualne. Dekada Lutra powinna być zatem Dekadą Wolności – podkreślił bp Huber. Duchowny dodał, że Dekada Lutra będzie w EKD nie tylko wspominaniem Lutra i dzieła Reformacji, ale także dziesięcioma latami reform. - Dekada nie będzie festynem nostalgii, ale świętem wiary i chrześcijańskiej wolności – zaznaczył.
 
W podobnym tonie mówił Wolfgang Schäuble, federalny minister spraw wewnętrznych i wicekanclerz Niemiec. Zaapelował, aby zgłębiać pozytywne i negatywne aspekty osoby Lutra i Reformacji. Dekada powinna być okazją do szerszej integracji przedstawicieli innych religii, w tym przede wszystkim islamu – stwierdził wicekanclerz.
 
Podczas nabożeństwa bp Wolfgang Huber wprowadził w urząd pełnomocnika EKD ds. Dekady Lutra ks. prałata Stephana Dorgerloh.
 
W inauguracji Dekady Lutra Konferencję Biskupów Niemieckich reprezentował ordynariusz diecezji Magdeburg, bp Gerhard Feige. Hierarcha, podobnie jak inni przedstawiciele niemieckiego episkopatu rzymskokatolickiego, ostrzegł ewangelików, aby obchody 500-lecia Reformacji nie stały się okazją do zaostrzenia wizerunku protestantyzmu poprzez antykatolickie hasła. Jednocześnie biskup wyraził nadzieję, że Dekada Lutra zbliży chrześcijan różnych wyznań do siebie. – Luter jest dla wielu katolików duchowym i teologicznym wyzwaniem, i nie można pominąć go na drodze do jedności podzielonego chrześcijaństwa – dodał.
 
Niecodzienną propozycję wysunął jeden z najbardziej znanych rzymskokatolickich ekumenistów w Niemczech, prof. Jochen Hilberath, dyrektor Instytutu Ekumenicznego w Tybindze, mówiąc, że Luter mógłby być ogłoszony przez Stolicę Apostolską „Nauczycielem Kościoła”Reformator nie był wprawdzie rzymskokatolickim teologiem, ale katolickim teologiem. Uwagi Lutra, dotyczące rozumienia Kościoła mają i dziś swoje znaczenie – dodał Hilberath.
 
31 października Dekada Lutra zostanie oficjalnie zainaugurowana także w Polsce. Inicjatywa będzie realizowana przez Kościół Ewangelicko-Augsburski, który niebawem uruchomi specjalną stronę internetową poświęconą Dekadzie. Będzie to jedyna obcojęzyczna strona poświęcona obchodom jubileuszowym Reformacji. Kościół luterański w Polsce włącza się w Dekadę Lutra, chcąc przybliżyć Polakom, bez względu na wyznanie, duchowy i społeczny dorobek reformacji luterańskiej w Polsce i na całym świecie.
 
Dekada Lutra jest międzynarodowym projektem społeczno-religijnym, którego celem jest popularyzowanie historii i dziedzictwa Reformacji zapoczątkowanej przez ks. Marcina Lutra, reformatora Kościoła Zachodniego. Dekada Lutra jest inicjatywą zaadresowaną nie tylko do Kościołów chrześcijańskich, ale i do szerokich grup społecznych. Inicjatorami projektu są Kościół EKD oraz Ministerstwo Kultury Kraju Związkowego Saksonii-Anhalt.
 
D. Bruncz