english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pamięci Karola Bartha w 40. rocznicę śmierci

W dniu 16 grudnia 2008 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe upamiętniające życie i dzieło Karola Bartha, największego teologa ewangelickiego XX wieku, który zmarł 40 lat temu, 10 grudnia 1968 w Bazylei.
 
W sympozjum wzięli udział zaproszeni goście oraz pracownicy i studenci ChAT. Wśród uczestników konferencji byli m.in. bp Janusz Jagucki, bp dr Jacek Jezierski – biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej Kościoła rzymskokatolickiego, bp Mieczysław Cieślar oraz bp sen. Janusz Narzyński. Sympozjum otworzył ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski – prorektor ChAT, który wskazał na znaczenie Bartha dla rozwoju głównych nurtów teologii ewangelickiej XX wieku. Sympozjum prowadził ks. prof. dr hab. Marcin Hintz – kierownik sekcji teologii ewangelickiej ChAT.
  

 
Zebrani wysłuchali następujących referatów: Ewa Szczęsna przedstawiła życie i dzieło Karola Bartha, następnie mgr Jerzy Sojka, rzecznik prasowy Kościoła i pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii omówił przełomowość Listu do Rzymian – komentarza napisanego przez Karola Bartha, który rozpoczął nową epokę w teologii ewangelickiej i zapoczątkował ruch teologii dialektycznej. Ks. dr Dariusz Chwastek przedstawił referat: Koncepcja hermeneutyki w teologii dialektycznej Karola Bartha, ostatnim wystąpieniem, które wygłosił ks. prof. ChAT Marcin Hintz była analiza Myśli etycznej Karola Bartha.
 
W dyskusji, między innymi, zabrał głos bp Jacek Jezierski, który nazwał Karola Bartha Ojcem Kościoła XX wieku i podkreślił jego ekumeniczne znaczenie. Podczas sympozjum przypomniano polskie wydania dzieł Bartha a także publikacje poświęcone jego osobie. Przypomniano, że największym znawcą myśli wielkiego Bazylejczyka jest abp prof. Alfons Nossol, który chrystologii Bartha poświęcił rozprawę habilitacyjną. Z polskich badaczy teologii Bartha przywołano pamięć śp. ks. prof. Witolda Benedyktowicza, który był wielkim propagatorem teologii dialektycznej.
 
 
Zgromadzeni wyrazili nadzieję, że dzieło i myśl Bartha to nie tylko przeszłość, ale wciąż wielkie teologiczne wyzwanie.