english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kościół Hesji i Nassau ma nowego prezydenta

Ks. dr Volker Jung będzie nowym zwierzchnikiem (prezydentem) Ewangelickiego Kościoła Hesji i Nassau (EKHN) – zadecydował Synod Kościoła podczas zgromadzenia, które odbyło się pod koniec września. Wybór Junga jest ogromnym zaskoczeniem, gdyż duchowny nie był wymieniany wśród faworytów. 48-letni ks. Jung jest dziekanem okręgu kościelnego Vogelsberg i proboszczem parafii w Lauterbach.
  
Od dnia ordynacji zaangażowany był przede wszystkim w pracę parafialną oraz ponadregionalne działania diakonijne. Jung jest żonaty i ma dwie córki.
 
Zgodnie z ustrojem EKHN prezydent Kościoła jest przewodniczącym naczelnych organów wykonawczych Kościoła oraz Kierowniczego Urzędu Duchownego, który jest formą kolektywnego urzędu biskupiego. Spośród 23 Kościołów członkowskich Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (EKD), oprócz EKHN tytuł prezydenta kościelnego używa jeszcze Kościół Ewangelicki Anhaltu, Kościół Ewangelicki Palatynatu oraz Kościół Ewangelicko-Reformowany. EKHN zapisał się złotymi literami w historii pojednania polsko-niemieckiego, a także w budowaniu relacji ekumenicznych między Polską a Niemcami.
 
Gratulacje ks. Jungowi przesłali m.in. ks. bp Wolfgang Huber, przewodniczący Rady EKD, bp Franz-Peter Tebartz-van Elst, ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji Limburg oraz premier Hesji Roland Koch.
 
Wybory nowego zwierzchnika EKHN były po raz pierwszy transmitowane na żywo w Internecie. Ks. dr Jung obejmie nowy urząd od 1 stycznia 2009 roku, kiedy dotychczasowy zwierzchnik Kościoła ks. prof. Peter Steinacker przejdzie w stan spoczynku.
 
D. Bruncz