157 Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

W czwartek, 11 czerwca w Piotrkowie Trybunalskim odbył się 157 Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 11:00 w piotrkowskim kościele ewangelicko-augsburskim. W Zjeździe wzięło udział 37 delegatów. Tak niewielka liczba związana jest z obecnie panującym stanem epidemicznym, wskutek którego wiele parafii odwołało przyjazd swoich delegatów. Zebranie jak i następujące po nim nabożeństwo odbywało się według zaleceń sanitarnych przewidzianych na czas pandemii. Delegaci dezynfekowali ręce przed wejściem do kościoła, uczestniczyli w obradach w maseczkach zasłaniających usta i nos, które ściągane były tylko podczas przemówień.

Wszystkich zebranych przywitał Prezes BPGA ks. Marcin Makula, w imieniu lokalnej parafii jej proboszcz ks. płk. Wiesław Żydel, Dziekan Wojsk Lądowych Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego a w imieniu diecezji warszawskiej bp Jan Cieślar. Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną w której skład weszli ks. Adam Glajcar i ks. Marcin Markuzel. Pod nieobecność sekretarza BPGA ks. Mirosława Sikory na protokolanta zebrania wybrano Panią Annę Czudek. W obradach Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec.

Protokół 156 Zjazdu BPGA odczytał ks. Marcin Makula, Protokół ten został przyjęty większością głosów za przy 1 głosie wstrzymującym. Następnie ks. Marcin Makula przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu BPGA za okres od czerwca 2019 do maja 2020. Sprawozdanie również zostało przyjęte większością głosów. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi.

Skarbnik BPGA Pani Anna Czudek podała wyniki tegorocznej zbiórki. Łącznie uzyskano kwotę 292 162 zł.
Zebrane środki zostały przyznane na remonty kościołów i kaplic w Bładnicach, Cisownicy, Diakonacie Żeńskim Eben-Ezer, Częstochowie, Czerwionce-Leszczyny, Katowicach Szopienicach, Wołczynie, Szczecinie, Nidzicy, Działdowie, Kętrzynie i Sopocie. Dodatkową kwotę przyznano na utrzymanie Codziennika Biblijnego prezentowanego w Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej,. Łącznie rozdysponowano 265 000 zł.

Podczas wolnych wniosków bp Marian Niemiec zgłosił propozycję, aby parafie zgłaszały wnioski dotyczące termomodernizacji budynków parafialnych, wymiany ogrzewania co wpłynie z korzyścią na ekonomiczne utrzymanie budynków oraz ochronę środowiska. Ks. Marcin Makula wnioskował, aby pozostałą kwotę ze zbiórki włączyć w rezerwę interwencyjną Zarządu. Została ona uszczuplona w poprzednich latach. Połowę rezerwy zdecydowano powierzyć Konsystorzowi z możliwością dysponowania funduszami. Bp Marian Niemiec zaproponował, aby zwiększyć fundusz interwencyjny jaki może przyznać Zarząd BPGA w sytuacji nagłej potrzeby pomocy dla parafii, która złoży wniosek. Uchwały zostały przyjęte.

Ks. Marcin Makula odczytał zaproszenie które dotarło do Zarządu BPGA, aby przyszłoroczny 158 Zjazd BPGA odbył się w Mikołajkach w diecezji mazurskiej. Zaproszenie wystosował. ks. Bogusław Juroszek i zostało pozytywnie przyjęte przez Zarząd BPGA. Decyzja o kolejnym Zjeździe zostanie podjęta po wygaśnięciu pandemii.

Na zakończenie zebrania ks. Wiesław Żydel przybliżył specyfikę funkcjonowania piotrkowskiej parafii, która obecnie liczy 80 dusz. Kościół został zakupiony przez ewangelików w 1795 roku. Na jego remont od 2007 roku wydano ok. 3 mln zł z czego 122 tys. pochodziły ze środków Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Wyremontowane została elewacja zewnętrzna, izolacja fundamentów, podłoga kościoła, ołtarz, osuszono ściany i wymalowano wnętrze. Obecnie prowadzony jest generalny remont organ.

Po zakończeniu zebrania rozpoczęło się nabożeństwo w trakcie którego liturgię odprawili ks. Marcin Makula i ks. Daniel Ferek, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. płk. Wiesław Żydel, który udzielił też końcowego błogosławieństwa.

Po zakończonym nabożeństwie w ogrodach parafialnych uczestnicy Zjazdu zostali zaproszeni na ciepły poczęstunek.

Na podstawie relacji opublikowanej na stronie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Międzyrzeczu.
zdj. Mariusz Fender