Modlitwa nadzwyczajna

Modlitwa na 13. Niedzielę po Trójcy Świętej

Usuń, prosimy, z naszych serc i umysłów zasieki nienawiści i płoty nieufności. Daj nam rozeznać, co służy dobru wspólnemu, abyśmy bez zawstydzenia mogli stanąć przed Twoim krzyżem i sądem. Ucz nas modlić się i prosić, służyć Tobie i bliźnim, na chwałę Twoją i dla zbawienia całego świata. Amen.