MEDIA I WYDAWNICTWA

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP obecny jest w radio, telewizji i Internecie. Dwa nabożeństwa rocznie są transmitowane w Drugim Programie Telewizji Polskiej (w Wielki Piątek i w dniu Pamiątki Reformacji).

Kościół prowadzi wydawnictwa i wydaje ogólnopolskie czasopismo kościelne, jakim jest „Zwiastun Ewangelicki”. Czasopismo kontynuuje tradycje „Zwiastuna Ewangelicznego”, założonego przez ks. Leopolda Otto, ukazującego się od 15 stycznia 1863 r., wydawanej po 1945 r. „Strażnicy Ewangelicznej” oraz „Zwiastuna”.

Luteranie w radio i telewizji

Nabożeństwa ewangelickie w TVP3 godz. 15.50 (styczeń-luty 2021 r. )

3 stycznia – kościół  w Zelowie (nabożeństwo ewangelicko-reformowane)

10 stycznia – kościół Zbawiciela w Kluczborku

17 stycznia – kościół Jana Chrzciciela w Cisownicy

24 stycznia – kościół w Giżycku

31 stycznia – kaplica w Opolu

7 lutego – kaplica w Wapienicy (nabożeństwo ewangelicko-metodystyczne)

14 lutego – kościół Zbawiciela w Jeleniej Górze-Cieplicach

21 lutego – kościół w Rypinie

28 lutego – kościół św. Mateusza w Łodzi

Z uwagi na sytuację epidemidologiczną miejsca nabożeństw mogą ulec zmianie. Prosimy o zrozumienie. Informacja będzie na bieżąco aktualizowana.

Programy ekumeniczne w Telewizji Polskiej Program 2

Program ekumeniczny nadawany jest w każdy wtorek około godz. o 6:35. Później program ten winien być jeszcze powtórzony w innym paśmie. Poszczególne odcinki dostępne są w internecie tutaj

Każdy Kościół ma możliwość emisji co najmniej jednego nabożeństwa w roku w TVP 2.Kościół luterański bezpośrednio transmituje swoje nabożeństwa w Wielki Piątek oraz w Święto Reformacji o 17.00Programy ekumeniczne nadawane są według następującego schematu: pierwszy wtorek miesiąca – Kościół Prawosławny, drugi wtorek miesiąca – Kościół Ewangelicko-Augsburski (oraz dwa razy w roku program ogólnoekumeniczny), pozostałe wtorki miesiąca – inne Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej.
Zapraszamy do oglądania!

Informacje o Kościołach członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej

Redakcja Ekumeniczna TVP
00-999 Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 17
tel. 0-22 547-73-74, 547-72-41, fax: 0-22 547-73-75, 547-70-51
e-mail: halina.radacz@tvp.pl

Ośrodki regionalne Telewizji Polskiej

TVP 3 Wrocław
Co: Nabożeństwo wigilijne z ewangelickiego kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu

Nabożeństwa i audycje radiowe

Informacje podstawowe

Kościół Ewangelicko-Augsburski w ramach audycji przygotowywanych na podstawie porozumienia między Polskim Radiem SA a Polską Radą Ekumeniczną ma możliwość emisji swoich nabożeństw i audycji religijnych.

Ogólnie Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej mają możliwość emisji następujących programów:
Kościoły w Polsce i na świecie – I Program Polskiego Radia, soboty, godzina 19:15;
Pięć minut nad Biblią – II Program Polskiego Radia, soboty, godzina 07:40;
Nabożeństwa Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej – II Program Polskiego Radia, niedziele, godzina 08:00 (pierwsza i trzecia niedziela miesiąca oraz święta).

Programy przygotowuje w porozumieniu z Kościołami Redakcja Audycji Religijnych Polskiego Radia.
Więcej: Strona internetowa Redakcji

Szczegółowe rozwiązania:

Nabożeństwa
Program II Polskiego Radia oraz polskieradio.pl

Kiedy: 8.00

Nabożeństwa Kościołów PRE nadawane są w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca oraz we wszystkie święta kościelne (również w te święta, które wypadają w dni robocze – wówczas nabożeństwo jest emitowane między 16.00 a 20.00).

Wykaz nabożeństw wszystkich Kościołów PRE emitowanych w roku 2019 w Programie II Polskiego Radia – patrz TUTAJ

„Kościoły w Polsce i na świecie” Program I Polskiego Radia oraz polskieradio.pl

Kiedy: każda sobota 19.15 (10 minut)

Częstotliwości: regionalne fale UKF oraz fale długie o częstotliwości 225 kHz

Wykaz audycji wszystkich Kościołów PRE w 2019 r. – patrz TUTAJ
Audycje archiwalne dostępne tutaj

„Pięć minut nad Biblią” – rozważanie Słowa Bożego Program II Polskiego Radia oraz polskieradio.pl

Kiedy: każda sobota 7.40

Wykaz rozważań wszystkich Kościołów PRE w 2019 r. dostępny tutaj
Audycje archiwalne dostępne są na stronie Polskiego Radia.

Programy Polskiego Radia są dostępne za pośrednictwem satelity Astra 1 Kr 19,2°E z platformy satelitarnej Telewizji Polskiej SA oraz Hotbird 6 13°E z platformy satelitarnej Cyfra+. Emisja prowadzona jest w trybie FTA (Free-to-Air) i nie wymaga posiadania kart dostępu warunkowego.

Luterańskie audycje w rozgłośniach regionalnych

Radio Doxa Opole
Częstotliwość: UKF 107,9 MHz; zasięg: województwo opolskie i obrzeża sąsiednich województw.

Co: Echo Ekumenii
Kiedy: niedziela, o 7.00.

Radio Opole

Częstotliwość: UKF 103,2 MHz; zasięg: województwo opolskie i obrzeża sąsiednich województw.

Co: Okruchy ze Stołu Pańskiego – rozważanie.
Kiedy: III niedziela miesiąca, 7.00

Co: Forum Wiary

Kiedy: niedziela, 22.00.

Radio Katowice

Częstotliwość: UKF 102,2 MHz (Katowice); 103,00 MHZ (Bielsko Biała); 98,40 MHz (Częstochowa); 97,00 MHz (Racibórz); zasięg: województwo śląskie, tereny graniczne sąsiednich województw, graniczne rejony Czech (Zaolzie) i Słowacji.

Co: Głos Życia – luterańska audycja na antenie Radia Katowice – rozważanie, z życia Kościoła, przegląd prasy, kalendarium, muzyka.

Kiedy: każda niedziela i święto 7.10.

Radio Zachód

Częstotliwość: UKF 103 MHz; 97,1 MHz; 95,6 MHz; zasięg: zachodnia część Polski, od Jeleniej Góry do Szczecina i od Poznania do Berlina.

Co: audycja luterańska – rozważanie w ramach programu oddziału regionalnego Polskiej Rady Ekumenicznej w Zielonej Górze.

Kiedy: II niedziela miesiąca, 7.40 (10 minut) – audycja w ramach pasma, może rozpocząć się 5 minut wcześniej lub później.

Radio Koszalin

Częstotliwość: 103,1 MHz; 95,3 MHz; 92,5 MHz; 72,8 MHz; zasięg: teren między Kołobrzegiem, Gorzowem Wielkopolskim, Koszalinem, Słupskiem, Piłą i Chodzieżą.

Co: audycja ewangelicka w ramach Magazynu ekumenicznego Kościołów oddziału regionalnego PRE w Koszalinie – rozważanie biblijne, wiadomości, muzyka.

Kiedy: IV i V niedziela miesiąca 8.25 (25 minut).

Radio Łódź

Częstotliwość: 99,2 MHz; 96,7 MHz; zasięg: województwo łódzkie i obrzeża sąsiednich województw.
Co: audycja luterańska w ramach Słowo – audycja Kościołów regionu łódzkiego zrzeszonych w PRE
Kiedy: co 6. niedziela 6.45 (5 minut).

Nabożeństwa – transmisje przez Internet

Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Wydawnictwo Augustana

Wydawnictwo Warto

Wydawnictwo „Głos Życia”

Wydawnictwo Luteranin

Księgarnia Augustana

Księgarnia Warto

Zwiastun Ewangelicki

Słowo i myśl

Gdański Rocznik Ewangelicki

Wiara i mundur

Drukarnia Augustana