WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP jest jednym z członków założycieli Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) (1947).

Jest członkiem Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich i Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Utrzymuje kontakty z wieloma Kościołami ewangelickimi na świecie.

W szczególności współpracuje z Diecezją Uppsala Kościoła Luterańskiego w Szwecji, Kościołem Ewangelicko-Luterańskim na Słowacji, Synodem Oregon Kościoła Luterańskiego w Stanach Zjednoczonych, niemieckimi ewangelickimi Kościołami krajowymi Westfalii, Hesji i Nassau, Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc, Saksonii, Północy i Nadrenii, Protestanckim Kościołem w Holandii oraz Śląskim Kościołem Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej.

Światowa Federacja Luterańska

Światowa Rada Kościołów

Konferencja Kościołów Europejskich

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie

Martin Luther Bund

Gustav-Adolf-Werk

Kościoły i partnerstwa