EKUMENIA

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest członkiem założycielem Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) od momentu jej ukonstytuowania się w 1946 r.

W ramach PRE współpracuje z m.in. z Kościołami ewangelickimi, prawosławnymi, starokatolickimi oraz utrzymuje kontakty z Kościołem rzymskokatolickim. Przedstawiciele Kościoła uczestniczą w komisjach PRE i włączają się w organizację nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz Światowego Dnia Modlitwy.

Polska Rada Ekumeniczna

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

Kościół Polskokatolicki w RP

Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP