Źródła

Teksty biblijne w języku polskim według:

  • Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2011
  • Biblia ekumeniczna to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z Księgami Deuterokanonicznymi, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2018

 

Słowo na dziś: Z Biblią na co dzień 2020, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2020

Modlitwa codzienna: Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

Modlitwa tematyczna: Z Biblią na co dzień 2017, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2017

Drogowskazy: Marcin Luter, Drogowskazy chrześcijanina na każdy dzień, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2019