DUSZPASTERSTWO

Kościół prowadzi duszpasterstwo dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz duszpasterstwa środowiskowe.

Szczególne znaczenie ma praca z dziećmi i młodzieżą. Ludzie młodzi są obecni w Kościele, są jego teraźniejszością, a w przyszłości będą stanowili grono jego członków. W ramach duszpasterstwa wśród dzieci parafie prowadzą nabożeństwa dla dzieci czyli tzw. szkółki niedzielne, które odbywają się równolegle z niedzielnym nabożeństwem. Elementami nabożeństw dla dzieci są najczęściej: wspólny śpiew, modlitwa, opowiadanie historii biblijnych i zajęcia plastyczne.

Parafie organizują także nauczanie kościelne dla dzieci i młodzieży, które odbywa się w systemie szkolnictwa powszechnego. Ponadto, szczególnie w okresie wakacji i ferii zimowych organizowane są obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży. Niektóre parafie przygotowują też rekolekcje dla dzieci, prelekcje dla rodziców oraz spotkania i obozy dla rodzin. W ramach duszpasterstwa młodzieży istotne jest rozwijanie wiary w Jezusa Chrystusa, tworzenie relacji pomiędzy młodymi ludźmi, inspirowanie do czynnego udziału w życiu wspólnoty, współpracy z innymi osobami w parafiach i zaangażowanie w życie Kościoła.

Do celów duszpasterstwa należy także pogłębianie tożsamości wyznaniowej, zachęcanie do składania świadectwa poprzez służbę: diakonii, zwiastowania, nauczania, ewangelizacji i modlitwy. Duszpasterstwo funkcjonuje na trzech płaszczyznach: ogólnokościelnej, diecezjalnej i parafialnej. W większych miastach, a zarazem ośrodkach akademickich, realizuje się także działalność duszpasterstwa akademickiego, w ramach którego organizowane są spotkania dla studentów i młodzieży pracującej.

Parafie, diecezje oraz niektóre jednostki kościelne organizują duszpasterstwo dla dorosłych. Jest ono realizowane poprzez spotkania parafialne, rekolekcje, godziny biblijne, śniadania dla kobiet, mężczyzn, koła pań, prelekcje, warsztaty, rozmowy duszpasterskie itd.

Kościół otacza opieką duszpasterską seniorów i osoby chory. W parafiach organizowane są spotkania seniorów i inne zajęcia aktywizujące. Każdy duszpasterz, w razie potrzeby, odwiedza swoich parafian w domach, szpitalach, ośrodkach pomocy i domach opieki, w czym wspierają go wolontariusze.

DUSZPASTERSTWA ŚRODOWISKOWE

Duszpasterstwo Wojskowe

Duszpasterstwo Więzienne

Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży

ks. Tymoteusz Bujok, Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży

e-mail: tymoteusz.bujok@luteranie.pl

Zapraszamy na: Facebook,  YouTube, Instagram

Można napisać lub zadzwonić:
mlodzi@cme.org.pl
+ 48 691 978 383; WhatsApp
Messenger (mlodzi.luteranie)

Diecezjalni Duszpasterze Młodzieżowi:

ks. Mateusz Mendroch, diecezja cieszyńska
e-mail: mateusz.mendroch@luteranie.pl

ks. Marcin Ratka-Matejko, diecezja katowicka
e-mail: marcin.ratka-matejko@luteranie.pl
FB

ks. Łukasz Stachelek, diecezja mazurska
e-mail: lukasz.stachelek@luteranie.pl
FB

ks. dr Karol Niedoba, diecezja pomorsko-wielkopolska
e-mail: karol.niedoba@luteranie.pl
FB

ks. Arkadiusz Raszka, diecezja warszawska
e-mail: arkadiusz.raszka@luteranie.pl
FB

ks. Marek Bożek, diecezja wrocławska
marek.bozek@luteranie.pl
FB

Katarzyna Wesner-Macura
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – animator pracy z młodzieżą
e-mail: katarzyna.macura@cme.org.pl

 

Duszpasterstwo Niesłyszących

43-300 Bielsko-Biała, pl. ks. M. Lutra 12
tel. 33 496 69 95 e-mail: edn@luteranie.pl
Kontakt: dk. Barbara Adamus

Duszpasterstwo osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin


kontakt: ks. Roman Pracki, 
e-mail: roman.pracki@luteranie.pl

Duszpasterstwo będzie realizowane na terenie parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego za zgodą rad parafialnych oraz w innych miejscach, takich jak domy pomocy społecznej, szpitale, siedziby organizacji pozarządowych, na zaproszenie kierownictwa tych placówek.

Formy pracy to rozmowy duszpasterskie, rekolekcje oraz nabożeństwa. Miejscem zamieszkania duszpasterza pozostaje Kraków, duszpasterstwo nie będzie posiadać stałej siedziby lecz jedynie adres do korespondencji. Informacje na temat planowanych zdarzeń publikowane będą na profilu FB. Celem duszpasterstwa jest udzielenie wsparcia osobom, które doświadczają wykluczenia lub są nim zagrożone. Docelowo ma ono pomóc w nawiązaniu relacji duszpasterskiej z właściwą dla miejsca zamieszkania parafią ewangelicką.

Duszpasterstwo Policji

Duszpasterstwo Straży Pożarnej

Ewangelicki Ogólnopolski Duszpasterz Straży Pożarnej – Kapelan Krajowy Strażaków
ks. mł. bryg. Adam Glajcar
tel. 34 365 14 57, 503 016 133,
e-mail: adam.glajcar@luteranie.pl

Kapelan Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie
ks. Dariusz Sławomir Chwastek
tel. 18 442 15 96, 791 210 616,
e-mail: dariusz.slawomir.chwastek@luteranie.pl

Kapelan Śląskich Strażaków
ks. Sebastian Olencki, tel. 32 245 57 40, 577 830 430,
e-mail: sebastian.olencki@luteranie.pl

Duszpasterstwo Motocyklistów

64-100 Leszno, ul. I. Paderewskiego 10,
tel. 65 520 60 57, email: edmo@luteranie.pl
Kontakt: ks. Waldemar Gabryś

Duszpasterstwa Akademickie

Duszpasterstwo Akademickie Studentów – Luteran Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Duszpasterz Akademicki:  bp Jerzy Samiec
e-mail: biskup@luteranie.pl

Asystent Biskupa Kościoła ds. opieki duszpasterskiej studentów:
ks. dr Grzegorz Olek 
e-mail: grzegorz.olek@luteranie.pl

Duszpasterstwo Akademickie w Gliwicach

Zapraszamy na spotkania Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego w Gliwicach,
które odbywają się w każdą środę o godz. 19.00 w sali parafialnej – ul. Jagiellońska 19a.

Kontakt: ks. Andrzej Wójcik
tel. +48 509 339 115
e-mail: andrzej.wojcik@luteranie.pl

Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach

Zapraszamy na spotkania Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach,
które odbywają się w każdy czwartek o godz. 19.00
Kontakt: ks. Zbigniew Obracaj
e-mail: zbigniew.obracaj@luteranie.pl

Duszpasterstwo Akademickie w Krakowie

Zapraszamy na spotkania studenckie w Parafii w Krakowie, które odbywają się
w każdą środę o godz. 19:00 w sali przy ul. Grodzkiej 62 (parter).
Kontakt: dk. Wiktoria Matloch
tel. +48 603 482 023
e-mail: wiktoria.matloch@luteranie.pl

Duszpasterstwo Akademickie w Poznaniu

Zapraszamy na spotkania Duszpasterstwa Akademickiego działającego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu.
Spotkania przeznaczone są dla studentów i młodzieży pracującej.
Odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00 w Centrum Parafialnym przy ul. Obozowej 5.
Kontakt: mgr teol. Filip Lipiński
e-mail: filiplipinski1@wp.pl

Duszpasterstwo Akademickie w Warszawie

Obecnie spotykamy się online w czwartki w godzinach 20:00-21:30. Tematy są podzielone na dwa cykle: „Teologia i filozofia” (co dwa tygodnie) oraz studium biblijne (co dwa tygodnie). Zapisy po kontakcie mailowym: warszawa-trojca-studenci@luteranie.pl

Duszpasterstwo Akademickie we Wrocławiu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Duszpasterstwa Akademickiego Pronoja we Wrocławiu.
Kontakt: pronoja.pl

Duszpasterstwo Korespondencyjne

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska
Adres: 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21
tel. +48 22 88 70 210,
e-mail: rzecznik@luteranie.pl, edko@luteranie.pl

Duszpasterstwo Internetowe

Duszpasterstwa Zagraniczne

Kościół opiekuje się polskimi ewangelikami za granicą. Organizowane są polskie nabożeństwa w Holandii, Irlandii, Kanadzie, Niemczech i w Wielkiej Brytanii.

Holandia

Nabożeństwa odbywają się raz w miesiącu o godz. 14.00 w Utrechcie w kościele luterańskim:
Lutherse Kerk
Hamburgerstraat 9
3512 NN Utrecht
Terminy i szczegółowe informacje: www.holandia.luteranie.plSprawy organizacyjne: ks. Łukasz Ostruszka
e-mail: lukasz.ostruszka@luteranie.pl
tel. +48 22 887 02 26, +48 888 272 323
koordynator: Joanna Baranowska
tel. +48 693 474 997

Irlandia

Dublin
kościół luterański przy Adelaide Road 24

Kontakt: ks. Wojciech Froehlich, duszpasterz Polskiego Duszpasterstwa Ewangelickiego w Irlandii
e-mail: dublin@luteranie.pl 
koordynator: Barbara Maza
e-mail: barbara_maza@yahoo.ie
nabożeństwa: 3 niedziela – 17:00
lipiec, grudzień, 1 niedziela – 17:00

Więcej:
www.luteranie.pl/dublin
https://www.facebook.com/groups/474773429311203/

Kanada

Toronto
St. John’s Lutheran Church
1424 Davenport Rd, Toronto, ON M6H 2H8
zobacz na mapie: miejsce nabożeństw
nabożeństwa: 4 niedziela miesiąca – 14.00Kontakt: Piotr Gajer
e-mail: pegajer@rogers.com 

Niemcy

Düsseldorf

Polskojęzyczne nabożeństwa w Düsseldorfie mają już 40-letnią tradycję. Zapoczątkował je w marcu 1979 roku w kościele Reformacji ks. Jan Polok i są one odprawiane w stolicy Nadrenii bez przerwy do dziś. We wrześniu 1997 roku przenieśliśmy się do kościoła św. Krzyża (Kreuzkirche) wybudowanego w stylu neoromańskim, z wysokiej klasy organami, poświęconego w 1910 roku. W ostatnich latach w kościele wymieniono posadzkę, toteż jego wnętrze obecnie prezentuje się jeszcze piękniej. Więcej informacji o kościele, w którym gościmy, można znaleźć w języku niemieckim tutaj
Mamy do dyspozycji nie tylko piękny kościół, ale również salę do spotkań po nabożeństwach, gdzie przy herbacie czy kawie możemy porozmawiać i podyskutować. Poza stałymi bywalcami nabożeństw często gościmy w Düsseldorfie również osoby z Polski lub z innych części Niemiec.
Tą drogą serdecznie zapraszamy Państwa do nas na nabożeństwa z polskimi pieśniami i polskim kazaniem. Przekażcie Państwo tę informację krewnym i znajomym!
Dojechać do Kreuzkirche można np. z Dworca Głównego Düsseldorf-Hbf tramwajem linii 707 do przystanku Düsseldorf-Dreieck (ok. 13 min.) i dojść pieszo 4 min. lub kolejką podziemną U-Bahn linie U78 i U79 do przystanku Victoriaplatz/Klever Strasse (ok. 6 min.) i dojść pieszo 8 min.
Jeżeli ktoś z Państwa miałby pytania lub może propozycje, to prosimy napisać do nas na adres internetowy: duesseldorf@luteranie.pl
Duszpasterz:
ks. Witold Tomża tel. 0049 285 518191
e-mail: witold.tomza@gmx.de

Terminy luterańskich nabożeństw w języku polskim 2020

Zmiany: Prosimy zwracać uwagę na daty nabożeństw, bo wyznaczono nam różne niedziele miesiąca.
Nabożeństwa rozpoczynają się o godz. 12:30.
12 stycznia 12:30  Nowy Rok – Nabożeństwo Słowa Bożego
16 lutego 12:30 – Nabożeństwo Słowa Bożego
15 marca 12:30 – Czas pasyjny. Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą
19 kwietnia 12:30 – Nabożeństwo Słowa Bożego
17 maja 12:30 – Wniebowstąpienie Pańskie, Nabożeństwo Słowa Bożego
28 czerwca 12:30 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą
Przerwa wakacyjna
27 września 12:30 Święto Żniw – Nabożeństwo Słowa Bożego
18 października 12:30 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą
15 listopada 12:30 – Pamiątka zmarłych – Nabożeństwo Słowa Bożego
20 grudnia 12:30 4. Niedziela Adwentu – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Po nabożeństwie śpiewamy w sali kolędy.
Miejsce nabożeństw:
Düsseldorf,  Kreuzkirche,  Kleverstraße 75 x Collenbachstraße 10
Na powyższe nabożeństwa, jak również na towarzyskie spotkania przy kawie i herbacie, które odbywają się bezpośrednio po każdym nabożeństwie, serdecznie zapraszamy.

Görlitz

Peterskirche – kościół św. Piotra i Pawła
Bei der Peterskirche 9
02826 Görlitz
nabożeństwa: 1 i 3 niedziela – 13:30

Kontakt: ks. Cezary Królewicz
tel. +48 602 238 611
email: cezary.krolewicz@luteranie.pl

Essen /Freisenbruch

Kontakt:
ks. Olaf Zechlin
Dahlhauser Str.161
45279 Essen
tel. 0201-531031, Fax 0201-5368558
e-mail: olaf.zechlin@f-h-e.de  

Wielka Brytania

Bradford

Kaplica włoskiej misji katolickiej
68 Little Horton Lane
Bradford BD5 0HU
nabożeństwa: 3 niedziela – 12:30

Leeds
St. Luke‘s Church Lutheran Church House
9, Alma Road,
Leeds, LS6 2AH
nabożeństwa: 1 niedziela – 9:30

Manchester
Martin Luther Church
9, Park Road, Stredford
Manchester M32 8FE
nabożeństwa: 1 niedziela – 15:00

Duszpasterz (Bradford, Leeds, Manchester):
bp Walter Jagucki
(Kościół Ewangelicko–Luterański w Wielkiej Brytanii)
Biuro Św. Mateusza
105 Otley Old Road
Leeds  LS16 6HH
tel: +44( 0)113 267 6360
komórka + 44 (0) 7442 160156
e-mail: walterjagucki@gmail.com

Londyn
Kościół Chrystusa Pana
19, Montpelier Place
London SW7 1HL
nabożeństwa: 2 i 4 niedziela – 13:30

High Wycombe
United Reformed Church
London Road,
High Wycombe
nabożeństwa: 1 niedziela – 15:00

Milton Keynes
Christ the Cornerstone
Grafton Road, Milton Keynes
Nabożeństwa: 2 i 4 niedziela – 17:30

Duszpasterz:
ks. Robert Wójtowicz
876 North Row
Milton Keynes MK9 3NS
Buchinghamshire UK
Tel. 00 44 796 730 12 46

Birmingham
nabożeństwa domowe

Coventry
nabożeństwa: według ustaleń

Leicester
nabożeństwa: według ustaleń

Mansfield
Miejsce nabożeństw według ustaleń
nabożeństwa: 3 niedziela – 14.00

Duszpasterz:
ks. Tadeusz Bogucki
Tel. 0044 121 475 64 51

Nottingham
Lutheran Church
67 Homefield Road Aspley
Nottingham
nabożeństwa: 1 i 3 niedziela – 11:00

Corby
St. John’s Church
High Street
nabożeństwa: ostatnia niedziela – 15:00

Duszpasterz:
ks. Paulina Hławiczka
tel. 0044 7707 430 403, 48 503 037 398
email: paulina.hlawiczka@lutheran-church.co.uk