DUSZPASTERSTWO

Kościół prowadzi duszpasterstwo dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz duszpasterstwa środowiskowe.

Szczególne znaczenie ma praca z dziećmi i młodzieżą. Ludzie młodzi są obecni w Kościele, są jego teraźniejszością, a w przyszłości będą stanowili grono jego członków. W ramach duszpasterstwa wśród dzieci parafie prowadzą nabożeństwa dla dzieci czyli tzw. szkółki niedzielne, które odbywają się równolegle z niedzielnym nabożeństwem. Elementami nabożeństw dla dzieci są najczęściej: wspólny śpiew, modlitwa, opowiadanie historii biblijnych i zajęcia plastyczne.

Parafie organizują także nauczanie kościelne dla dzieci i młodzieży, które odbywa się w systemie szkolnictwa powszechnego. Ponadto, szczególnie w okresie wakacji i ferii zimowych organizowane są obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży. Niektóre parafie przygotowują też rekolekcje dla dzieci, prelekcje dla rodziców oraz spotkania i obozy dla rodzin. W ramach duszpasterstwa młodzieży istotne jest rozwijanie wiary w Jezusa Chrystusa, tworzenie relacji pomiędzy młodymi ludźmi, inspirowanie do czynnego udziału w życiu wspólnoty, współpracy z innymi osobami w parafiach i zaangażowanie w życie Kościoła.

Do celów duszpasterstwa należy także pogłębianie tożsamości wyznaniowej, zachęcanie do składania świadectwa poprzez służbę: diakonii, zwiastowania, nauczania, ewangelizacji i modlitwy. Duszpasterstwo funkcjonuje na trzech płaszczyznach: ogólnokościelnej, diecezjalnej i parafialnej. W większych miastach, a zarazem ośrodkach akademickich, realizuje się także działalność duszpasterstwa akademickiego, w ramach którego organizowane są spotkania dla studentów i młodzieży pracującej.

Parafie, diecezje oraz niektóre jednostki kościelne organizują duszpasterstwo dla dorosłych. Jest ono realizowane poprzez spotkania parafialne, rekolekcje, godziny biblijne, śniadania dla kobiet, mężczyzn, koła pań, prelekcje, warsztaty, rozmowy duszpasterskie itd.

Kościół otacza opieką duszpasterską seniorów i osoby chory. W parafiach organizowane są spotkania seniorów i inne zajęcia aktywizujące. Każdy duszpasterz, w razie potrzeby, odwiedza swoich parafian w domach, szpitalach, ośrodkach pomocy i domach opieki, w czym wspierają go wolontariusze.

DUSZPASTERSTWA ŚRODOWISKOWE

Duszpasterstwo Wojskowe

Duszpasterstwo Więzienne

Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży

ks. Tymoteusz Bujok, Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży

e-mail: tymoteusz.bujok@luteranie.pl

Zapraszamy na: Facebook,  YouTube, Instagram

Można napisać lub zadzwonić:
mlodzi@cme.org.pl
+ 48 691 978 383; WhatsApp
Messenger (mlodzi.luteranie)

Diecezjalni Duszpasterze Młodzieżowi:

ks. Mateusz Mendroch, diecezja cieszyńska
e-mail: mateusz.mendroch@luteranie.pl

ks. Marcin Ratka-Matejko, diecezja katowicka
e-mail: marcin.ratka-matejko@luteranie.pl
FB

ks. Łukasz Stachelek, diecezja mazurska
e-mail: lukasz.stachelek@luteranie.pl
FB

ks. dr Karol Niedoba, diecezja pomorsko-wielkopolska
e-mail: karol.niedoba@luteranie.pl
FB

ks. Arkadiusz Raszka, diecezja warszawska
e-mail: arkadiusz.raszka@luteranie.pl
FB

ks. Marek Bożek, diecezja wrocławska
marek.bozek@luteranie.pl
FB

Katarzyna Wesner-Macura
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – animator pracy z młodzieżą
e-mail: katarzyna.macura@cme.org.pl

 

Duszpasterstwo Niesłyszących

43-300 Bielsko-Biała, pl. ks. M. Lutra 12
tel. 33 496 69 95 e-mail: edn@luteranie.pl
Kontakt: dk. Barbara Adamus

Duszpasterstwo osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin


kontakt: ks. dr Roman Hilscher,
e-mail: roman.hilscher@luteranie.pl

Duszpasterstwo będzie realizowane na terenie parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego za zgodą rad parafialnych oraz w innych miejscach, takich jak domy pomocy społecznej, szpitale, siedziby organizacji pozarządowych, na zaproszenie kierownictwa tych placówek.

Formy pracy to rozmowy duszpasterskie, rekolekcje oraz nabożeństwa. Miejscem zamieszkania duszpasterza pozostaje Kraków, duszpasterstwo nie będzie posiadać stałej siedziby lecz jedynie adres do korespondencji. Informacje na temat planowanych zdarzeń publikowane będą na profilu FB. Celem duszpasterstwa jest udzielenie wsparcia osobom, które doświadczają wykluczenia lub są nim zagrożone. Docelowo ma ono pomóc w nawiązaniu relacji duszpasterskiej z właściwą dla miejsca zamieszkania parafią ewangelicką.

Duszpasterstwo Policji

Duszpasterstwo Straży Pożarnej

Ewangelicki Ogólnopolski Duszpasterz Straży Pożarnej – Kapelan Krajowy Strażaków
ks. mł. bryg. Adam Glajcar
tel. 34 365 14 57, 503 016 133,
e-mail: adam.glajcar@luteranie.pl

Kapelan Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie
ks. Dariusz Sławomir Chwastek
tel. 18 442 15 96, 791 210 616,
e-mail: dariusz.slawomir.chwastek@luteranie.pl

Kapelan Śląskich Strażaków
ks. Sebastian Olencki, tel. 32 245 57 40, 577 830 430,
e-mail: sebastian.olencki@luteranie.pl

Duszpasterstwo Motocyklistów

64-100 Leszno, ul. I. Paderewskiego 10,
tel. 65 520 60 57, email: edmo@luteranie.pl
Kontakt: ks. Waldemar Gabryś

Duszpasterstwa Akademickie

Duszpasterstwo Akademickie Studentów – Luteran Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Duszpasterz Akademicki:  bp Jerzy Samiec
e-mail: biskup@luteranie.pl

Asystent Biskupa Kościoła ds. opieki duszpasterskiej studentów:
ks. dr Grzegorz Olek 
e-mail: grzegorz.olek@luteranie.pl

Duszpasterstwo Akademickie w Gliwicach

Zapraszamy na spotkania Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego w Gliwicach,
które odbywają się w każdą środę o godz. 19.00 w sali parafialnej – ul. Jagiellońska 19a.

Kontakt: ks. Andrzej Wójcik
tel. +48 509 339 115
e-mail: andrzej.wojcik@luteranie.pl

Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach

Zapraszamy na spotkania Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach,
które odbywają się w każdy czwartek o godz. 19.00
Kontakt: ks. Zbigniew Obracaj
e-mail: zbigniew.obracaj@luteranie.pl

Duszpasterstwo Akademickie w Krakowie

Zapraszamy na spotkania studenckie w Parafii w Krakowie, które odbywają się
w każdą środę o godz. 19:00 w sali przy ul. Grodzkiej 62 (parter).
Kontakt: dk. Wiktoria Matloch
tel. +48 603 482 023
e-mail: wiktoria.matloch@luteranie.pl

Duszpasterstwo Akademickie w Poznaniu

Zapraszamy na spotkania Duszpasterstwa Akademickiego działającego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu.
Spotkania przeznaczone są dla studentów i młodzieży pracującej.
Odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00 w Centrum Parafialnym przy ul. Obozowej 5.
Kontakt: mgr teol. Filip Lipiński
e-mail: filiplipinski1@wp.pl

Duszpasterstwo Akademickie w Warszawie

Obecnie spotykamy się online w czwartki w godzinach 20:00-21:30. Tematy są podzielone na dwa cykle: „Teologia i filozofia” (co dwa tygodnie) oraz studium biblijne (co dwa tygodnie). Zapisy po kontakcie mailowym: warszawa-trojca-studenci@luteranie.pl

Duszpasterstwo Akademickie we Wrocławiu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Duszpasterstwa Akademickiego Pronoja we Wrocławiu.
Kontakt: pronoja.pl

Duszpasterstwo Korespondencyjne

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska
Adres: 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21
tel. +48 22 88 70 210,
e-mail: rzecznik@luteranie.pl, edko@luteranie.pl

Duszpasterstwo Internetowe

Duszpasterstwa Zagraniczne

Kościół opiekuje się polskimi ewangelikami za granicą. Organizowane są polskie nabożeństwa w Holandii, Irlandii, Kanadzie, Niemczech i w Wielkiej Brytanii.

Holandia

Nabożeństwa zostały zawieszone.

Irlandia

Dublin
kościół luterański przy Adelaide Road 24

Kontakt: ks. Wojciech Froehlich, duszpasterz Polskiego Duszpasterstwa Ewangelickiego w Irlandii
e-mail: dublin@luteranie.pl 
koordynator: Barbara Maza
e-mail: barbara_maza@yahoo.ie
nabożeństwa: 3 niedziela – 17:00
lipiec, grudzień, 1 niedziela – 17:00

Więcej:
www.luteranie.pl/dublin
https://www.facebook.com/groups/474773429311203/

Kanada

Toronto
St. John’s Lutheran Church
1424 Davenport Rd, Toronto, ON M6H 2H8
zobacz na mapie: miejsce nabożeństw
nabożeństwa: 4 niedziela miesiąca – 14.00Kontakt: Piotr Gajer
e-mail: pegajer@rogers.com 

Niemcy

Görlitz

Peterskirche – kościół św. Piotra i Pawła
Bei der Peterskirche 9
02826 Görlitz
nabożeństwa: 1 i 3 niedziela – 13:30

Kontakt: ks. Cezary Królewicz
tel. +48 602 238 611
email: cezary.krolewicz@luteranie.pl

Wielka Brytania

Bradford

Kaplica włoskiej misji katolickiej
68 Little Horton Lane
Bradford BD5 0HU
nabożeństwa: 3 niedziela – 12:30

Leeds
St. Luke‘s Church Lutheran Church House
9, Alma Road,
Leeds, LS6 2AH
nabożeństwa: 1 niedziela – 9:30

Manchester
Martin Luther Church
9, Park Road, Stredford
Manchester M32 8FE
nabożeństwa: 1 niedziela – 15:00

Duszpasterz (Bradford, Leeds, Manchester):
bp Walter Jagucki
(Kościół Ewangelicko–Luterański w Wielkiej Brytanii)
Biuro Św. Mateusza
105 Otley Old Road
Leeds  LS16 6HH
tel: +44( 0)113 267 6360
komórka + 44 (0) 7442 160156
e-mail: walterjagucki@gmail.com

Londyn
Kościół Chrystusa Pana
19, Montpelier Place
London SW7 1HL
nabożeństwa: 2 i 4 niedziela – 13:30

High Wycombe
United Reformed Church
London Road,
High Wycombe
nabożeństwa: 1 niedziela – 15:00

Milton Keynes
Christ the Cornerstone
Grafton Road, Milton Keynes
Nabożeństwa: 2 i 4 niedziela – 17:30

Duszpasterz:
ks. Robert Wójtowicz
876 North Row
Milton Keynes MK9 3NS
Buchinghamshire UK
Tel. 00 44 796 730 12 46

Birmingham
nabożeństwa domowe

Coventry
nabożeństwa: według ustaleń

Leicester
nabożeństwa: według ustaleń

Mansfield
Miejsce nabożeństw według ustaleń
nabożeństwa: 3 niedziela – 14.00

Duszpasterz:
ks. Tadeusz Bogucki
Tel. 0044 121 475 64 51

Nottingham
Lutheran Church
67 Homefield Road Aspley
Nottingham
nabożeństwa: 1 i 3 niedziela – 11:00

Corby
St. John’s Church
High Street
nabożeństwa: ostatnia niedziela – 15:00

Duszpasterz:
ks. Paulina Hławiczka
tel. 0044 7707 430 403, 48 503 037 398
email: paulina.hlawiczka@lutheran-church.co.uk