EDUKACJA

Reformacja położyła nacisk na edukację zarówno chłopców jak i dziewcząt, by umożliwić poznawanie Pisma Świętego, dlatego też przy parafiach od XVI w. powstawały szkoły. Po drugiej wojnie światowej prowadzenie szkół przez parafie i jednostki kościelne było niemożliwe. Sytuacja zmieniła się po 1989 r., choć nie udało się uruchomić wszystkich szkół, które istniały przed wojną.

Współcześnie w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP działają prywatne szkoły i przedszkola, prowadzone najczęściej przez ewangelickie fundacje lub stowarzyszenia. Działalność tych szkół powiązana bywa z parafią, od której na przykład są dzierżawione budynki, a uczniowie, którzy są członkami parafii korzystają ze stypendiów. Szkoły te są dostępne dla każdego bez względu na wyznanie, religie czy światopogląd. Odwołują się natomiast w swoich statutach do określonego systemu wartości, nawiązującego do tradycji chrześcijańskich, tolerancji oraz ewangelickiego etosu pracy.

Przedszkola

Szkoły

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Centrum Kształcenia Wolontariuszy – Szkoła Biblijna

Wyższa Szkoła Administracji

Instytut Pastoralny