EWANGELIZACJA I MISJA

Działalność misyjna i ewangelizacyjna jest ważnym aspektem życia Kościoła. Kościół działa misyjnie realizując  słowa Jezusa Chrystusa skierowane do uczniów przed Wniebowstąpieniem: „Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Działalność ewangelizacyjno-misyjna prowadzona jest od początku istnienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Realizowana jest na kilka sposobów przez poszczególne parafie oraz diecezje. W Synodzie działa Komisja ds. ewangelizacji i misji, a w poszczególnych diecezjach pracę koordynują duszpasterze ewangelizacyjno-misyjni wraz z duszpasterzem ogólnopolskim.

Od 1997 działa i rozwija pracę ewangelizacyjno-misyjną Centrum Misji i Ewangelizacji (CME). Centrum wspiera parafie, działa w całej Polsce, a także lokalnie, docierając do różnych grup wiekowych i środowiskowych. Organizuje także szereg akcji i działań związanych z głoszeniem Ewangelii.

Szkoła Biblijna w Dzięgielowie

Akcje ewangelizacyjne:

Kampanie ewangelizacyjne

Dla dzieci

więcej