ORGANIZACJE

Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa

Centrum Mediacji i Poradnictwa

Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce

Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Zarząd Stowarzyszenia:

ks. Michał Makula – prezes
ks. Waldemar Szajthauer – wiceprezes
ks. dr Grzegorz Giemza – wiceprezes
ks. dr Grzegorz Olek – delegowany przez Radę Naukową
ks. Marcin Ratka-Matejko – sekretarz
ks. Arkadiusz Raszka – skarbnik
ks. Bartosz Cieślar – gospodarz

Rada Naukowa:

ks. dr Grzegorz Giemza – przewodniczący
ks. dr Grzegorz Olek – delegat Rady do Zarządu SKiK
ks. dr Karol Niedoba
ks. dr Marcin Undas

Komisja Rewizyjna:

ks. Wojciech Pracki – przewodniczący
ks. Ryszard Pieron
ks. Roman Kluz

Adres siedziby Stowarzyszenia:
ul. Górnośląska 1
43-460 Wisła

Adres do korespondencji:

ks. Michał Makula
ul. Piotrkowska 279/283
90-457 Łódź
e-mail: biuro@skik.org.pl
strona internetowa: www.skik.org.pl

Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy

Koło Teologów Ewangelickich

Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich

Towarzystwo Biblijne w Polsce

Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie