Nowy Naczelny Kapelan Wojskowy

Od 1 stycznia 2021 r. odpowiedzialnym za służbę Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego będzie ks. Marcin Makula.

1 stycznia 2021 r. nastąpią zmiany w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym. 31 grudnia 2020 r. kończy służbę dotychczasowy Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, bp płk Mirosław Wola, który pozostanie proboszczem parafii w Gorzowie Wlkp.

Nowym Naczelnym Kapelanem Wojskowym będzie ks. Marcin Makula z parafii w Golasowicach. Termin konsekracji ks. Makuli na biskupa wojskowego zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

Ks. Marcin Makula urodził się 22 sierpnia 1975 r. w Rudzie Śląskiej. Wychowywał się w Żorach, gdzie jego ojciec, ks. Tadeusz Makula, był proboszczem. Ks. Marcin Makula ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Żorach. Następnie kształcił się w zakresie teologii ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył w 1999 r.
Ordynowany na duchownego 5 września 1999 r., pracował jako wikariusz w parafiach w Szczecinie i Bydgoszczy, później także jako proboszcz administrator w Słupsku. Od 1999 do 2005 roku był jednocześnie kapelanem Wojska Polskiego i służył w Miedzynarodowym Korpusie Północ–Wschód w Szczecinie oraz Pomorskim Okręgu Wojskowym. W 2005 r. został wybrany na proboszcza parafii w Golasowicach. Od 2017 r. członek XIV Synodu Kościoła z listy duchownych. Żonaty z Małgorzatą z d. Majcherek, mają trójkę dzieci: Olafa, Ninę oraz Wiktora.