7. sesja XIV Synodu Kościoła

20 czerwca 2020 r. odbyła się 7. sesja XIV Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

W sobotę, 20 czerwca 2020 r. odbyła się 7. sesja XIV Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Po raz pierwszy posiedzenie, z uwagi na pandemię koronawirusa, odbyło się zdalnie przez platformę Zoom. Materiały synodalne w tym m.in. sprawozdania Biskupa Kościoła, Rady Synodalnej i Konsystorza zostały udostępnione wcześniej. Sprawozdania zostały przyjęte przez Synod Kościoła.

Synod Kościoła zatwierdził wykładnię Rady Synodalnej umożliwiającą podejmowanie uchwał przez Władze Kościelne, organy, a także inne gremia kościelne za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Jest to związane z sytuacją w jakiej znalazł się Kościół wraz z wybuchem epidemii koronawirusa w Polsce.

Ponadto podjęto uchwałę o zmianie w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym. W sytuacjach nadzwyczajnych, w tym zagrożeń epidemicznych, dopuszczalne jest przesunięcie terminu wyborów. Zgody na przesunięcie terminu wyborów na szczeblu parafialnym lub diecezjalnym udziela właściwa kościelna władza przełożona. W pozostałych przypadkach uchwałę o przesunięciu wyborów podejmuje Rada Synodalna wspólnie z Konsystorzem Kościoła, w trybie określonym przez Regulamin Zwierzchnich Władz Kościoła. Zgoda na przesunięcie terminu wyborów oznacza równocześnie odpowiednie przedłużenie kadencji.

Podczas Synodu zatwierdzono także temat roku 2021. Będzie on poświęcony tożsamości luterańskiej. Jest to powrót do tematyki, która była rozważana już w 2002 r.

Przez Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca i Prezesa Synodu ks. dr. Adama Malinę przedstawione zostały informacje dotyczące funkcjonowania Kościoła od momentu wybuchu pandemii COVID-19. Prof. Jerzy Sojka i bp Samiec opowiedzieli o przygotowaniach do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie się w 2023 r. w Krakowie.

Synod zakończył modlitwą bp Jerzy Samiec.