80 lat od rozpoczęcia II wojny światowej

31 sierpnia 2019 r. odbędzie się w kościele Świętej Trójcy w Warszawie ekumeniczne polsko-niemieckie nabożeństwo upamiętniające rozpoczęcie II wojny światowej.

13.04.2019

80 lat po wkroczeniu wojsk niemieckich do Polski, Polacy i Niemcy upamiętnią początek II wojny światowej podczas ekumenicznego nabożeństwa, które odbędzie się 31 sierpnia 2019 r. w kościele Świętej Trójcy  w Warszawie. Zadecydowała o tym polsko-niemiecka Komisja Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD), która spotkała się w Bielefeld w dniach 9-10 kwietnia 2019 r.

 

W skład Komisji wchodzą: (ze strony EKD) ks. Annette Kurschus, prezeska Kościoła Ewangelickiego Westfalii, ks. nadradca Dirk Stelter, referent EKD ds. Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej oraz (ze strony PRE) bp Jerzy Samiec, prezes PRE, ks. Grzegorz Giemza, dyrektor PRE.

 

W uroczystościach 31 sierpnia, obok ks. prezes Kurschus i biskupa Samca udział wezmą przedstawiciele EKD i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Rady Ekumenicznej.

 

Ks. prezes Kurschus podkreśliła, że wspólne nabożeństwo będzie mocnym znakiem solidarności przekazanym od Kościołów. Będzie to możliwość przypomnienia o cierpieniach II wojny światowej, ale też okazja do tego, by podziękować Bogu za kroki pojednania, które zostały podjęte w ostatnich dziesięcioleciach. Nabożeństwo ma przypomnieć Kościołom o odpowiedzialności, jaką ponoszą za swoje kraje i przyszłość Europy.

Komisja ukonstytuowała się 30 maja 1974 r. Na czele stanęli wówczas prezydent heskiego Kościoła Ewangelickiego ks. dr Helmut Hild oraz ówczesny prezes PRE i zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce bp Jan Niewieczerzał. Od tego czasu Komisja wielokrotnie dawała impulsy do pojednania między Niemcami a Polakami, zarówno w okresie zimnej wojny, jak i podczas przemian politycznych w latach 1989/90 oraz przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.

Spotkania Komisji Kontaktów odbywają się raz do roku. W posiedzeniach komisji uczestniczą przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego w Niemczech oraz Polskiej Rady Ekumenicznej, którzy pracują wspólnie nad procesem pojednania między obydwoma sąsiadującymi krajami.

źródło: ekd.de