Apel Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Rusza zbiórka funduszy na wsparcie remontów i pracy młodzieżowej.

Wielkanoc 2020

Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” Ga 6,10

Wiele autorytetów mówi nam dziś, że już nic nie będzie takie jak było do tej pory,  że po doświadczeniu, które przeżywamy, kiedy świat dosłownie musiał zwolnić w swoim szaleńczym biegu a nawet się zatrzymać, ludzie będą już inni, lepsi .

Może  Bóg daje nam ten czas na złapanie dystansu do  siebie i innych, do nowych przemyśleń i refleksji.

Osobiście życzę sobie, żeby było w tym stwierdzeniu wiele prawdy, żebyśmy wyszli z tego doświadczenia zwycięsko.

Jednak pozostaną rzeczy niezmienne, które nie podlegają upływowi czasu , są  niezależne od jakiejkolwiek sytuacji w tym świecie. To Słowo Boga, obietnice Boże, oraz wartości, do których się przyznajemy jako naśladowcy Jezusa Chrystusa.

Jedną z tych wartości jest solidarność z siostrami  i braćmi w Kościele. Solidarność wyrażająca się w trosce o drugiego człowieka, modlitwie o niego oraz pomocy. Solidarność tych, którzy od Boga otrzymali więcej z tymi, którzy są  aktualnie w potrzebie. Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa jest  ideą, która nie straci chyba również nigdy na swojej wartości. Niesie ona bowiem pomoc finansową dla tych parafii, które troszcząc się o swoje kościoły, kaplice i plebanie nie są w stanie wykonać najpilniejszych remontów  samodzielnie.  Od kilku lat inwestujemy również w młodzież i wspomagamy takie projekty jak: Warsztaty Muzyczne, Olimpiady, Zjazdy Ogólnopolskie.

Wierzymy, że również w tym roku, jako domownicy wiary z Mazur, Małopolski, Wielkopolski , Pomorza i Śląska (Cieszyńskiego, Dolnego, Górnego) połączymy swoje siły i zbierzemy ofiary na wsparcie remontów budynków sakralnych oraz projektów młodzieżowych.

Skoro większość rzeczy ma być teraz inna, to i tegoroczna zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa również będzie inna. Prosimy  Was o składanie ofiar dając Wam Drodzy dwie możliwości:

  1. Przelew na konto Waszej  Parafii z dopiskiem –ofiara na BPGA
  2. Złożenie ofiary  poprzez system szybkich przelewów znajdujący się na stronie luteranie.pl również z dopiskiem – ofiara na BPGA

Każda suma, nawet najmniejsza, jaką zdołacie w tej chwili przelać będzie wykorzystana dla Kościoła!  Prosimy o Waszą ofiarność płynącą z serca dla współwyznawców  w innych parafiach. Bóg zapłać!

Za Zarząd

Ks. Marcin Makula