Apel Diakonii Polskiej

Prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz oraz zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec przekazali apel o składanie ofiar na rzecz osób potrzebujących, dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Bracia i Siostry!

Wszyscy śledzimy kolejne doniesienia o sytuacji spowodowanej stanem epidemii w Polsce i wielu krajach całego świata. W związku z sytuacją w naszym kraju i z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, władze państwowe na bieżąco podejmują decyzje o wdrażanych ograniczeniach. Zmienia się nasze codzienne funkcjonowanie, a jako społeczeństwo dostosowujemy się do przyjmowanych rozwiązań w różnych sferach naszego życia, w tym w odniesieniu do życia kościelnego i liturgicznego.

Jednym z filarów Diakonii jest pomoc okazywana drugiemu człowiekowi. W obecnej sytuacji wyrazem naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem może być z jednej strony ograniczenie bądź całkowite powstrzymanie się od aktywności, które nie są dla nas niezbędne, z drugiej zaś zorganizowana koordynacja wzajemnej pomocy. W tych trudnych chwilach okażmy naszą solidarność.

Apelujemy o składanie ofiar na rzecz pomocy osobom najbardziej potrzebującym, bezpośrednio dotkniętych skutkami epidemii. Pozostańmy wrażliwi na potrzeby tych, których funkcjonowanie w obliczu koronawirusa może być szczególnie utrudnione – osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych, a także potrzebujących wsparcia dzieci i młodzieży.

Każde, nawet najmniejsze wsparcie, może się przyczynić do poprawy ich trudnej sytuacji.

Ofiary można przekazywać na konto Diakonii Polskiej. Zebrane środki pomogą w realizacji koordynowanych przez Diakonię Polską projektów pomocowych.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Miodowa 21
00-246 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

z dopiskiem „Pomoc epidemia”

Z chrześcijańskim pozdrowieniem,

bp Jerzy Samiec                                                                     bp Ryszard Bogusz
Biskup Kościoła
Ewangelicko–Augsburskiego w Polsce                             Prezes Diakonii Polskiej