Artykuł III. O Chrystusie

Przeciwnicy nasi przystają na III artykuł, w którym wyznajemy, że w Chrystusie są dwie natury, mianowicie, że natura ludzka przybrana została przez Słowo [Logos] stanowiąc jedność Jego osoby; i że ten sam Chrystus cierpiał i umarł, aby nas pojednać z Ojcem; i że został zmartwychwzbudzony, aby królować, usprawiedliwiać i poświęcać wierzących itd. według Symbolu Apostolskiego i Symbolu Nicejskiego.