Artykuł XIX. O przyczynie grzechu

1. Przeciwnicy przyjmują artykuł XIX, w którym wyznajemy, że chociaż jedynie i wyłącznie Bóg stworzył całą naturę i utrzymuje wszystko, co istnieje, jednak przyczyną grzechu jest istniejąca w diable i ludziach wola, która odwraca się od Boga, zgodnie ze słońcem Chrystusa o diable: „Gdy mówi kłamstwo, od siebie mówi” (Jan 8,44).