Asystent biura – oferta pracy

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce poszukuje osoby na stanowisko asystenta w biurze Biskupa Kościoła w Warszawie. Asystent realizuje zadania w biurze Biskupa i wspiera w sprawnym  funkcjonowaniu biuro Konsystorza.

Poszukiwana osoba z dobrą znajomością języka angielskiego i niemieckiego, prawem jazdy, dobrą znajomością komputera w tym programów MS Office.

Mile widziana komunikatywność, wielozadaniowość, efektywne zarządzanie czasem, umiejętność współpracy w grupie i radzenia sobie ze stresem.

CV i list motywacyjny prosimy przesłać na adres rzecznik@luteranie.pl do dnia 19 kwietnia 2022 r.

Do dokumentacji rekrutacyjnej prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Godfrejów-Tarnogórską (Rzecznik Kościoła): 602 31 46 40.