Biblia w dialogu ekumenicznym

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału (również on-line) w kolejnym wydarzeniu ekumenicznym w ramach projektu „Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie 2021”, które odbędzie się 30.06.2021r. w Lublinie.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału (również on-line) w kolejnym wydarzeniu ekumenicznym w ramach projektu „Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie 2021”, które odbędzie się 30.06.2021r. w Lublinie.

Tym razem spotkamy się w kościele polskokatolickim w Lublinie na nabożeństwie o godz. 18.00 podczas którego kazanie wygłosi ks. prof. Marek Uglorz (ChAT).
Po nim, o godz. 19.00 odbędzie się debata pt.: „Biblia w dialogu ekumenicznym”, w której oprócz ks. prof. Marka Uglorza wystąpi prof. Krzysztof Mielcarek (KUL) oraz ks. dr Andrzej Gontarek (ChAT). Więcej szczegółów na dołączonym plakacie.
Serdecznie zapraszamy