Biskup Kościoła zastosował prawo ułaskawienia

Biskup Kościoła postanowieniem z dnia 20 grudnia 2019 r. zastosował prawo ułaskawienia w stosunku do byłego proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu Andrzeja Banerta i przywrócił mu statusu osoby duchownej, bez jednoczesnego powoływania go do czynnej służby w Kościele.

Ks. Andrzej Banert został pozbawiony prawa sprawowania urzędu duchownego prawomocnym wyrokiem kościelnego Sądu Dyscyplinarnego z dnia 5 listopada 2005 r.
Podejmując decyzję o zastosowaniu prawa ułaskawienia Biskup Kościoła uwzględnił upływ czasu, zmianę postawy ukaranego, jego obecne zaangażowanie w życie Kościoła oraz wniosek Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej z marca br. o przywrócenie ukaranemu praw wynikających z ordynacji. Biskup Kościoła zdecydował, że z dniem ułaskawienia ks. Andrzej Banert wpisany zostanie na listę emerytowanych duchownych. Oznacza to, że nie będzie pełnił czynnej służby w Kościele i jednocześnie będzie mógł korzystać z praw wynikających z ordynacji na takich samych zasadach, jak emerytowani księża.
Wraz z przywróceniem statusu osoby duchownej, ks. Andrzej Banert straci mandat członka Synodu Kościoła oraz mandat członka Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, które uzyskał jako osoba świecka.
Prawo ułaskawienia przysługuje Biskupowi Kościoła na podstawie § 81 nowych Przepisów Dyscyplinarnych Kościoła, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Prawo to Biskup Kościoła zastosował po raz pierwszy.