Boży pokój tu i teraz

Najnowsze wytyczne Biskupa Kościoła.

Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie,

W drugim liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, w trzecim rozdziale, czytamy: „A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi.”

Żyjemy w czasie szczególnym. Jest to czas zagrożenia. Czas, w którym tak wielu ludzi cierpi, umiera. Czas w którym martwimy się o swoich najbliższych. Tymczasem zaczynam swój list od cytatu o Bożym pokoju. Dlaczego? Ponieważ Boży pokój jest niezależny od tego co tu i teraz przeżywamy. 

Wiem Drodzy, że wielu z nas się bardzo boi. Wiem, że wielu bardzo cierpi. Wiem, że wielu przeżywa obecnie gniew. Wiem, że wielu nie zgadza się z nałożonymi na nas ograniczeniami. Jednak życzę Wam tego, abyście mierząc się z trudną rzeczywistością, mogli zbliżyć się do naszego Pana bo On „da pokój zawsze i wszędzie.”

Bliskość Chrystusa może być dla nas wzmocnieniem, ale nie zwalnia nas z odpowiedzialności za nasze działania i życie. 

Podczas ostatniej Konferencji Biskupów poświęciliśmy sporo czasu na omówienie aktualnej sytuacji epidemicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kościelnego. Chcemy Wam po raz kolejny podziękować za wspólny wkład w tworzenie naszego Kościoła w tym trudnym okresie.

Poniżej przesyłam zalecenia. Mam nadzieję, że takie zestawienie będzie dla Was pomocne, ułatwi podejmowanie decyzji i skłoni do przemyślanych działań w parafiach.

1. Przypominam, że w czasie nabożeństw obowiązuje nakaz zakrywania twarzy, zachowania dystansu i dezynfekcji rąk. Proszę, aby duchowni każdorazowo przypominali o tym wiernym, a przedstawiciele Rady Parafialnej pomagali zająć właściwe miejsca w kościele i wskazywali środki do dezynfekcji. Osoby, cierpiące na choroby współistniejące, a także chore należy zachęcać do udziału w nabożeństwach online transmitowanych przez telewizję lub Internet. Wykaz tych nabożeństw jest na bieżąco aktualizowany na stronie luteranie.pl

2. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy również śpiewu. Należy zwrócić uwagę wiernym, aby w czasie śpiewania nie zdejmowali maseczek. Jednocześnie zalecam i proszę o rozważenie możliwości zmniejszenia liczby pieśni śpiewanych w trakcie nabożeństw lub ograniczenie liczby zwrotek w konkretnych utworach. Możliwe jest również zastąpienie śpiewu zborowego innymi formami muzycznym, np. śpiewem solisty, czy muzyką organową.

3. Prosimy o ostrożności w przystępowaniu do Komunii Świętej, a o ile jest to możliwe nawet do tymczasowej rezygnacji z niej. Jeśli podjęta została decyzja o podtrzymaniu udzielania Komunii, to bezwzględnie należy stosować się do obowiązujących wytycznych.

4. Zbliża się okres Adwentu, w którym organizowane są tygodniowe nabożeństwa. Często odbywają się one w małych kaplicach, w których trudno utrzymać właściwy dystans. Dlatego zalecamy rezygnację z tych nabożeństw, albo zastosowanie innej formy ich organizacji. Sugeruję duchownym rezygnację z prowadzenia gościnnych nabożeństw w innych parafiach.

5. Rekomendujemy tymczasowe zawieszenie prób chórów. Badania pokazują, że tego typu aktywności mogą prowadzić do powstania ognisk zakażeń.

6. Spotkania młodzieżowe, szkółki niedzielne, spotkania dla zainteresowanych Kościołem, godziny biblijne, koła pań lub inne tego typu aktywności parafialne zgodnie z prawem są sprawowaniem kultu religijnego. Możliwe jest więc ich organizowanie w czasie obowiązywania aktualnych obostrzeń państwowych. Konieczne jest jednak zapewnienie środków bezpieczeństwa takich samych, jak w przypadku nabożeństw.

7. Zalecamy, aby lekcje religii w punktach katechetycznych przenieść na platformy do komunikacji internetowej, gdyż najczęściej uczestniczą w nich dzieci i młodzież z różnych szkół, co może prowadzić do zwiększenia transmisji wirusa. Zachęcamy także do zapoznania się z listem Generalnej Wizytator Nauczania Kościelnego – dk. Ewy Below. Dotyczy sytuacji epidemiologicznej w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem nauczania religii ewangelickiej.

8. Duchowni razem z członkami Rad Parafialnych zobowiązani są do analizowania podawanych przez władze państwowe komunikatów i interpretowania ich w kontekście prowadzonej działalności parafialnej, a w określonych przypadkach także działalności gospodarczej parafii. W przypadku pochówku osób, które zmarły na COVID-19 również należy przestrzegać wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia.

9. W piątek, 23 października, w komunikacie ogłoszono m.in. rozciągnięcie czerwonej strefy na teren całej Polski. Poniżej przywołuję najważniejsze punkty w kontekście naszej służby.

a. W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń religijnych odbywających się w kościele. Podtrzymany zostaje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych ustalony limit to 1 osoba na 7 m2.

b. Podczas pogrzebów na cmentarzach należy zachowywać dystans społeczny. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

c. Ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70. roku życia nie dotyczy udziału w nabożeństwach.

Niech Bóg nam błogosławi i niech nas strzeże każdego dnia. Pamiętajmy: Jego bliskość napełnia nas pokojem niezależnie od tego co nas spotyka.

Wasz w Chrystusie

bp Jerzy Samiec