Bp prof. Marcin Hintz z nagrodą im. Heweliusza

28 stycznia 2020 r., wręczono  Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

W Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańska, odbyła się uroczysta gala, podczas której Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, wręczyła Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Wydarzenie odbywa się co roku z okazji rocznicy urodzin wybitnego, gdańskiego astronoma – Jana Heweliusza.

Za rok 2019 to prestiżowe wyróżnienie, w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, otrzymał ks. bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna), Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz proboszcz trójmiejskiej parafii luterańskiej. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe, a Kapituła Nagrody w uzasadnieniu podkreśliła znaczący wkład ks. bp. Marcina Hintza w zgłębianiu myśli społeczno-politycznej protestantyzmu, w szczególności pomiędzy eklezjologią a ewangelickim prawem kościelnym.
Laudację na cześć ks. bp. Marcina Hintza wygłosił prof. Jerzy Błażejowski – prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i jednocześnie przewodniczący kapituły Nagrody im. Heweliusza w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Ponadto w skład kapituły wchodzą m.in. rektorzy gdańskich uniwersytetów, prezes Gdańskiego Oddziału PAN oraz dotychczasowi laureaci Nagrody. Po laudacji bp Hintz wygłosił przemówienie, w którym podsumował swoją dotychczasową drogę naukową oraz podziękował wszystkim, dzięki którym mógł realizować swoje naukowe pasje – przede wszystkim swojej rodzinie i najbliższym.
W kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych laureatką została prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec – za wybitne osiągnięcia naukowe, dotyczące diagnostyki oraz terapii komórkowej dzieci z cukrzycą typu 1., we wczesnej fazie choroby.
Nagrodę Naukową Miasta Gdańska ustanowiono w 1987 roku, a pierwszego laureata wyłoniono rok później. W tym roku nagrody zostały wręczone po raz 32. Obecnie przyznaje się je w dwóch kategoriach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych i społecznych. Heweliusze, zwane również „gdańskim Noblem”, wręczane są co roku przez prezydenta Miasta Gdańska. Każdy z laureatów otrzymał z rąk Aleksandry Dulkiewicz dyplom, statuetkę Heweliusza oraz nagrodę finansową. Uroczystość tradycyjnie odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta, gdzie laureatom towarzyszyły rodziny, przyjaciele i współpracownicy.
W uroczystej gali wzięli m.in. udział: Magdalena Czarzyńska-Jachim – wiceprezydent Sopotu, Cornelia Pieper – konsul generalna Niemiec w Gdańsku, Paweł Huelle – gdański pisarz, prof. Jacek Hołówka – filozof i etyk (UW), prof. Tadeusz Zieliński – prorektor ChAT, Larry Ugwu – dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz kontradmirał Tomasz Szubrycht – rektor Akademii Marynarki Wojennej. Ponadto laureatom, podczas wręczania nagród, towarzyszyli przedstawiciele trójmiejskiego środowiska naukowego, profesorowie gdańskich uniwersytetów, samorządowcy, duchowni w ekumenicznym gronie oraz trójmiejscy parafianie.
Całość uświetnił śpiew solowy w wykonaniu sopranistki Klaudii Trzasko z towarzyszeniem kwartetu muzycznego Cappelli Gedanensis.
zdjęcia: Grzegorz Mehring / gdansk.pl
Marcin Hintz (ur. 1968) – dr habilitowany nauk teologicznych, duchowny luterański, teolog, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Ukończył studia w zakresie teologii ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz filozofii w Uniwersytecie Warszawskim. W 2001 obronił doktorat na Wydziale Teologicznym ChAT na podstawie rozprawy Wolność sumienia w Polsce po roku 1989 z perspektywy ewangelickiej. Analiza teologiczna. W 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku i monografii pt. Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne.
Biskup dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT, jest przewodniczącym Komisji ds. teologiczno-pastoralnych Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W roku 2008 pełnił funkcję członka Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 2011-2015 członka Komitetu Nauk Teologicznych PAN. W 2011 został wybrany na członka Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, a 31 stycznia 2012 powołano go w skład prezydium Komitetu. Pełni funkcję kierownika Sekcji Teologii Ewangelickiej Wydziału Teologicznego ChAT. Od 2019  jest członkiem Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW. 30 maja 2019 został członkiem Rady Uczelni Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Od 2011 redaktor naczelny „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”, od 2019 członek Rady Naukowej czasopisma „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”. Jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu teologii, etyki i ekumenizmu.
Ważniejsze publikacje:
• Kościół – pluralizm – Europa (red.), Komitet Krajowy Światowej Federacji Luterańskiej, Warszawa 2005.
• Chrześcijańskie sumienie. Rozważania o etyce ewangelickiej, Wyd. „Głos Życia”, Katowice 2006.
• Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne, ChAT, Warszawa 2007.
• Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny, (red. wspólnie z Tadeuszem J. Zielińskim), ChAT, Warszawa 2010.
• Ewangelickie Prawo Kościelne 1918–2018. Zbiór tekstów prawnych Kościołów ewangelickich w Polsce (red. nauk. wspólnie z Michałem Hucałem), Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018.
• Kościół i urząd kościelny w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, (red. wspólnie z Jerzym Sojką), Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2014.
• Na początku był Chrystus. Z bp. Marcinem Hintzem, bp. Jerzym Pańkowskim i bp. Grzegorzem Rysiem rozmawiali Jakub Drath i Janusz Poniewierski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.
• Wielowymiarowość ewangelickiego prawa kościelnego. Analiza porównawcza i teologiczno-prawna (wspólnie z Michałem Hucałem), Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018.