Aktualności

Czas Adwentu

29 listopada 2020 r. rozpoczyna się Adwent, ewangelicy wkraczają w nowy rok kościelny, w dalszy etap chrześcijańskiej wędrówki za Chrystusem.

Nagroda Kościoła 2020

21 listopada 2020 r., podczas odbywającej się online jesiennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP została wręczona Nagroda Kościoła im. królewny Anny Wazówny.

Kościół w sieci

„Kościół w sieci” to projekt, który zbiera różnorodne działania parafii ewangelickich w Polsce i umożliwia dostęp do nich wszystkim osobom zainteresowanym.