Słowo na dziś

2021-01-27

Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Jk 1,5

2021-01-26

Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Łk 12,49

2021-01-25

Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. 1 P 5,6

2021-01-24

Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Rz 3,23-24

2021-01-23

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Łk 19,10

2021-01-22

Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Flp 2,13

2021-01-21

Jan pisał do Gajusa: Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja. 3 J 2

2021-01-19

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Mt 5,4

2021-01-18

Z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. Rz 11,36

2021-01-17

We wszystkim okazujemy się sługami Bożymi (…) jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. 2 Kor 6,4.10

2021-01-16

Jezus modli się: Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. J 17,15