Dążmy do pokoju

Sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej ks. dr Martin Junge zachęca w noworocznym apelu Kościoły członkowskie, by w 2019 r. do zaangażowały się w budowanie pokoju.

01.01.2019

W związku z rozpoczynającym się rokiem 2019 Sekretarz generalny ŚFL ks. dr Martin Junge skierował apel do Kościołów członkowskich ŚFL, w którym odniósł się do hasła roku: „Szukaj pokoju i dąż do niego” (Ps. 34, 15). Ks. Junge przyznał, że gdy konflikty wyniszczają kraje i wspólnoty, pokój czasami może wydawać się nieosiągalny. Dlatego Kościoły powinny aktywnie i z zaangażowaniem włączyć się w budowanie pokoju.
Wiele Kościołów zrzeszonych w ŚFL świadczy o Chrystusie mimo, że kontekst, w jakim funkcjonują jest nacechowany konfliktem. Część tych konfliktów nagłaśnianych jest przez media, ale niektóre znane są tylko dlatego, że osoby, które je odczuwają dzielą się swoimi radościami i cierpieniem z innymi członkami wspólnoty luterańskiej.
Sekretarz generalny wyraził nadzieję, że Kościoły doświadczające różnych problemów będą cieszyły się świadomością, że nie są w nich osamotnione, lecz mogą być wzmocnione poprzez modlitwę i gesty solidarności ze strony innych członków wspólnoty. Przypomniał również, że „kiedy zakorzeniamy się w Chrystusie, to jesteśmy dobrze przygotowani, by zaangażować się w służbę na rzecz budowania pokoju”.

Podsumowując swoje wystąpienie ks. Junge stwierdził: „Tak więc dążmy do tego pokoju, który nie powinien być traktowany jako pewnik, ale wymaga naszej modlitwy, naszego zaangażowania i naszych działań”. Życzył również wszystkim błogosławionego roku 2019.

tekst w języku angielskim

zdjęcie: ŚFL/ Albin Hillert