Diecezjalne Dni Ewangelizacji w Mrągowie

Odbyły się doroczne Diecezjalne Dni Ewangelizacji.

W dniach 17-21 sierpnia w Parafii w Mrągowie odbywały się doroczne Diecezjalne Dni Ewangelizacji.

Codzienne wykłady na temat Światowej Federacji Luterańskiej prowadził wykładowca ChAT prof. Jerzy Sojka.

Po każdym wykładzie przychodził czas na spotkanie z gośćmi dnia. Pierwszym gościem był ks. Robert Augustyn proboszcz parafii w Białej, który odpowiadając na pytania prowadzącego ks. Tomasza Wigłasza, opowiedział część swojej historii i przygód związanej z sportami motorowymi.

Drugiego dnia gościem była Agata Shvarts  żona bp Pavlo Shvartsa z Kościoła luterańskiego na Ukrainie. W pełnym wzruszenia wywiadzie przybliżyła zebranym aktualną sytuację w Ukrainie, wyzwania które musiała podjąć w ostatnich miesiącach i wdzięczność mieszkańców Ukrainy za pomoc niesioną z naszych parafii.

Trzeciego dnia wywiad prowadzony był z dr. Joanną Kluczyńską wykładowczynią Chat. Wypowiedzi nacechowane były dużym profesjonalizmem i wiedzą w zakresie pomocy i Diakonii. Ostatniego dnia odbyło się spotkanie z Agnieszką Filak, która przedstawiła zagadnienia związane z prawem kościelnym  – największe zainteresowanie wzbudził temat RODO.

Każdego dnia po spotkaniach odbywały się ewangelizacje prowadzone przez ks. Tomasza Wigłasza i ks. Marka Michalika wraz z zespołem muzycznym z Wisły Czarne.

W ogrodzie przed kościołem, w przerwach, prowadzone były rozmowy między luteranami z różnych części kraju, i jedynie jako wyjątek, nowo zasiana trawa nie była z tego  zadowolona. W trakcie spotkań również dzieci miały dla siebie swoje miejsce. W salce parafialnej, wraz z grupą z Białegostoku, mogły brać udział w licznych zabawach i projektach plastycznych. Najpopularniejsze jednak były zabawy na świeżym powietrzu (berek, piłka nożna i sporadyczne zapasy z wychowawcą Karlosem).

Równolegle odbywał się Diecezjalny Zjazd Młodzieży prowadzony przez ks. Łukasza Stachelka, . Młodzież, oprócz uczestnictwa w wieczornych punktach programu miała okazję posmakować kajakarstwa, safari, a przede wszystkim być razem i budować wzajemne relacje z rówieśnikami.

Spotkanie w Mrągowie zakończone zostało uroczystym nabożeństwem z udziałem wielu księży i zwierzchnika diecezji mazurskiej bp. Pawła Hause.

Parafianie z Mrągowa podczas całego pięciodniowego  spotkania przygotowywali kawiarenkę, wktórej można było z apetytem zjeść pyszne domowe ciasta, pączki, rogaliki i faworki.

źródło: diecezja mazurska