Dk. Halina Radacz nagrodzona

W niedzielę 3 października  w rzymskokatolickim kościele  Duszpasterstwa Środowisk Twórczych  w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. ks. Romana Indrzejczyka połączona z dorocznym spotkaniem modlitewnym  Wspólna Radość Tory. Spotkanie organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów.

W czasie spotkania odczytano fragment Tory (Księga Powtórzonego Prawa rozdz. 29, 8-28):  po hebrajsku  czytał prof. Stanisław Krajewski  a po polsku prof. Jerzy Sojka. Komentarz żydowski do przeczytanego fragmentu przedstawiła Anna Dodziuk, a komentarz chrześcijański dk. Halina Radacz.

Co roku Polska Rada Chrześcijan i Żydów przyznaje  nagrodę im. ks. Romana Indrzejczyka. Przez ostatnie 2 lata nie wręczano nagród z powodu pandemii, tak więc w tym roku wręczono nagrody trzem laureatom.

Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka przyznawana jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą przyczyniły się m.in. do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Ustanowiła ją Polska Rada Chrześcijan i Żydów. 

Wśród nagrodzonych była  również  luteranka – diakon Halina Radacz. W laudacji podkreślano jak dk. Halina Radacz w swojej pracy parafialnej zwraca organizuje wystawy, koncerty, realizuje projekty promujące postawy otwartości i akceptacji dla mniejszości wyznaniowych i narodowych. Przypomniano, że od 20 lat jest redaktorką  Redakcji Audycji Ekumenicznych TVP, uczestniczy w programach dialogu polsko-żydowskiego,  podkreśla wzajemną akceptacje i szacunek, zwraca uwagę na bogactwo płynące z różnorodności  wyznaniowych i kulturowych. Wielokrotnie uczestniczyła w marszach modlitwy w rocznicę wybuchu Powstania w Getcie.

Pozostali laureaci to zakonnica  Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza – dr hab.  Judyta Pudełko i pastor zielonoświątkowego zboru „Betlejem”  Wiesław Didoszak.