Dla Wenezueli

Podsumowano zbiórkę na rzecz projektów w Wenezueli. Zebrano łącznie kwotę: 31.954,00 zł.

W dniach od 30 czerwca do 31 sierpnia trwała zbiórka funduszy dla przedszkola „Casa de la Amistad” i domu dziecka dla dzieci ulicy „Casa Hogar” w Walencji oraz na działalność na rzecz dzieci i młodzieży w Barquisimeto w Wenezueli. Projekty te znalazły się w katalogu GAW na rok 2021.

Wenezuela przeżywa dramatyczny kryzys polityczny i gospodarczy. Pandemia COVID-19 w 2020 r. jeszcze bardziej pogorszyła sytuację. Parafiom luterańskim coraz trudniej jest utrzymać przedszkole „Casa de la Amistad” i dom dziecka dla dzieci ulicy „Casa Hogar” w Walencji oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży w Barquisimeto. Kościół luterański potrzebuje wsparcia dla utrzymania pracy diakonijnej, kosztów transportu, kształcenia i pomocy ubogim rodzinom.

Gustav-Adolf-Werk co roku wspiera Kościoły partnerskie na całym świecie. Zachęca również do uczestniczenia w zbiórkach i organizowania wsparcia dla projektów prowadzonych przez Kościoły luterańskie na całym świecie.  Wychodząc naprzeciw zaproszeniu GAW, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, na posiedzeniu 23 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę o jednorazowej zbiórce na rzecz GAW z przeznaczeniem na wsparcie projektów w Wenezueli z PK GAW 2021. Do akcji dołączyła Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa.

Zebrano łącznie kwotę: 31.954,00 zł.